Danmark sikrer uddannelse til flygtninge

Adgangsbillet til højere uddannelse

af Elisabeth Haslund

3. september 2020

Denne gruppe flygtninge fra Burundi, der bor i Mahama flygtningelejren i Rwanda, har alle modtaget DAFI-stipendier for at kunne gå på universitetet. © UNHCR / Antoine Tardy

Adgangsbillet til højere uddannelse

af Elisabeth Haslund

3. september 2020

Denne gruppe flygtninge fra Burundi, der bor i Mahama flygtningelejren i Rwanda, har alle modtaget DAFI-stipendier til at kunne gå på universitetet. © UNHCR/Antoine Tardy

Danmark bidrager til UNHCR’s stipendieprogram for flygtninge (DAFI)

På det globale flygtningetopmøde, Global Refugee Forum, i december 2019 annoncerede Danmark et bidrag på 10 mio. kr. til UNHCR’s stipendieprogram for flygtninge, Albert Einstein German Academic Refugee Initiative (DAFI). DAFI-programmet uddeler stipendier til unge flygtninge og giver dem således adgang til videregående uddannelser i deres asylland.

DAFI er det største videregående uddannelsesprogram for flygtninge globalt, og det er også det mest langvarige – det har eksisteret siden 1992. Programmets strategiske prioriteringer er at fremme selvstændighed og muligheder for flygtninge samt styrke unge flygtninge og skabe rollemodeller.

Med dette bidrag slutter Danmark sig til Tyskland og bliver den første nye bilaterale partner til programmet, der også har fået langvarig støtte fra de private fonde, Saïd Foundation og Asfari Foundation.

Takket være støtten fra Danmark vil flere unge flygtninge kunne modtage et stipendium og fortsætte deres uddannelse. I øjeblikket er det kun 10 procent af DAFI-ansøgerne, der modtager et stipendium, men ambitionen er snarligt at øge mulighederne.

Ved at støtte DAFI-programmet og UNHCR’s strategi om at sikre videregående uddannelse til flere unge flygtninge bidrager Danmark også til realiseringen af ​​Verdensmål 4: At sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse. Dette verdensmål vil ikke blive opfyldt, medmindre verden prioriterer uddannelse af flygtninge højere og arbejder på at reducere den betydelige forskel, der eksisterer i dag mellem unge flygtninges adgang til uddannelse og adgangen til uddannelse for børn og unge generelt. 

“DAFI giver os ikke kun mulighed for at blive uddannet. Det giver os håb. Dette stipendium åbner døre for mig, der ellers ville være lukkede.”
— Homam Mohammed Attar

Homam er 22 år gammel og studerer til civilingeniør ved Hashemite Universitet i Amman. Hans familie flygtede fra Idlib i Syrien i 1980’erne, og Homam er født i Jordan. Han dimitterer denne sommer, og hans håb er at kunne fortsætte studierne for at tage en kandidatgrad og senere en ph.d.

Homam har været flygtning hele sit liv, og han har mærket forandringer i accepten af og synet på flygtninge i Jordan gennem årene, ikke mindst med den store tilstrømning fra den syriske konflikt. Men på universitetet føler han sig som enhver anden studerende, der tager del i det normale campusliv.

“DAFI gør det muligt for mig at være ligesom alle andre på campus. Jeg er bare en studerende. I næsten alle andre aspekter af livet, bliver vi altid set som flygtninge. Her er jeg mig selv.”
— Homam Mohammed Attar

DAFI Programmet

UNHCR’s stipendieprogram DAFI spiller en afgørende rolle i at give flygtninge over hele verden adgang til videregående uddannelser. Programmet blev lanceret i 1992, og siden da har det uddelt stipendier til mere end 18.000 unge flygtningekvinder og -mænd og hermed givet dem mulighed for at tage en højere uddannelse i deres asyllande.

Gennem årene er programmet fortsat med at vokse og ekspandere, både i forhold til antallet af studerende og involverede lande. I 2019 studerede 8.347 unge flygtninge ved 925 institutioner for videregående uddannelser i 54 lande på DAFI-stipendier.

DAFI-modtagerne repræsenterer i dag mere end 35 forskellige nationaliteter, og de studerer inden for en bred vifte af områder, lige fra matematik og datalogi; medicin og sundhed; ingeniørarbejde; til business & administration. Ligestilling mellem kønnene er steget over tid i DAFI-programmet, og unge kvinder modtager nu 41 procent af stipendierne.

Ud over de økonomiske barrierer, der kan spænde ben for flygtninges adgang til videregående uddannelser, står mange over for ekstra udfordringer, såsom sproglige og kulturelle barrierer, begrænset adgang til elektricitet og konnektivitet, og nogle gange endda begrænsninger på deres frie bevægelighed samt juridiske og administrative procedurer, som deres lokale jævnaldrende ikke skal forholde sig til.

For at fremme deres akademiske præstationer modtager DAFI-studerende yderligere støtte blandt andet gennem tæt opfølgning på deres akademiske og generelle situation; sprogkurser; psyko-social støtte; mentor-ordninger og netværksmuligheder gennem DAFI-klubber, lokalsamfunds-initiativer etc.

Lær mere

DAFI-programmet i tal

stipendier til flygtninge siden 1992

Kilde: DAFI, Aug 2020

 

 

nye DAFI-stipendier i 2019

Kilde: DAFI, Aug 2020

lande med DAFI-studerende

Kilde: DAFI, Aug 2020
“DAFI har ændret mit liv. Jeg er så glad for denne mulighed, men jeg ærgrer mig også over, at så mange andre ikke får samme chance, som vi gør. Unge har brug for det håb og de muligheder, som en videregående uddannelse giver.”
— Sara Dardar

Sara er 20 år gammel og studerer bygningsdesign ved Amman Arab Universitet. Hun er oprindeligt fra Damaskus i Syrien, men hun flygtede sammen med sin familie i 2012. Hun afsluttede gymnasiet i Jordan i 2017 og modtog et DAFI-stipendie samme år. Hun er nu på sit tredje år på universitetet og forventer at dimittere i 2022.

Sara håber, at hun en dag kan vende tilbage til Syrien – når det er sikkert og muligt. At studere bygningsdesign, og hvordan man laver byplanlægning, er nøjagtigt, hvad der er behov for i Syrien i fremtiden, mener hun.

“Jeg synes, at det er vores generations ansvar at vende hjem og hjælpe med at genopbygge vores land. Nu hvor jeg har fået muligheden for at uddanne mig, ved jeg, at jeg kan gøre en forskel.”
— Sara Dardar

”Dette bidrag er nøjagtig den form for støtte, som vi har brug for til at kunne omdanne Global Compact on Refugees til handling. Videregående uddannelse er et afgørende skridt mod større selvstændighed og lederskab. De stærke partnerskaber og det engagement, der bliver demonstreret med DAFI-programmet, er vigtige for at skabe positive ændringer og styrke flygtninge over hele verden gennem uddannelse.”

–Filippo Grandi, FN’s Flygtningehøjkommissær

“Uden DAFI ville jeg ikke tænke på min fremtid.”
— Ibrahim Toumeh

Ibrahim er 21 år gammel og studerer bygningsdesign ved Amman Arab Universitet. Han er fra Damaskus i Syrien og er flygtet til Jordan ad to omgange. Første gang i 2014, og derefter, efter at have vendt hjeme med sin familie, igen i 2017 – samme år, han modtog et DAFI-stipendium.

Uden DAFI er Ibrahim sikker på, at han ikke ville have været i stand til at blive optaget på universitetet og forfølge en videregående uddannnelse, men han ville i stedet være blevet nødt til at finde et ufaglært job. Han forventer at dimittere i 2022, og han håber at kunne fortsætte sine studier.

“Jeg vil gerne blive ved med at lære og måske endda studere i et andet land også, fordi det er med til at udvide ens horisont og opbygge viden.”
— Ibrahim Toumeh

UNHCR’s 15by30 strategi – åbner dørene til videregående uddannelse for unge flygtninge

På trods af globale fremskridt i de senere år er uddannelseskløften mellem flygtningebørn og -unge og andre jævnaldrende fortsat en hård realitet. Desværre vokser kløften kun med alder og uddannelsesniveau. I dag har kun tre procent af unge flygtninge mulighed for at fortsætte deres uddannelse og få adgang til universiteter eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. Et dystert tal sammenlignet med den globale situation, hvor 37 procent af alle unge har adgang til højere uddannelse.

UNHCR og partnere har forpligtet sig til at reducere kløften og sikre, at 15 procent af unge flygtninge har adgang til videregående uddannelse i år 2030 – 15by30-målsætningen. Hensigten er at sikre optag på videregående uddannelser i både asyl- og tredjelande samt at sikre en ligelig kønsfordeling i optaget.

Læs mere

Danmark som donor til UNHCR

Danmark har længe rangeret blandt UNHCR’s top ti donorer. I 2019 har Danmark øget sit samlede bidrag til UNHCR til i alt 92 mio. USD (en stigning fra 82 mio. USD i 2018). Hvert år bliver omkring 25 mio. USD af Danmarks samlede bidrag givet som ikke-øremærket og fleksibel finansiering.

En del af Danmarks bidrag er rettet mod strategiske løsningsorienterede initiativer, der fremmer innovation, selvforsørgelse og andre bæredygtige løsninger.

En anden del ydes som en årlig nødhjælpspulje, Emergency Reserve Fund, på 50,5 mio. DKK. (ca. 7,5 mio. USD), som UNHCR kan dirigere hen imod de mest presserende behov. Fleksibiliteten i denne støtte giver UNHCR mulighed for at redde liv og hjælpe med kritiske beskyttelsesbehov i også de “glemte” flygtningekriser.

På det globale flygtningetopmøde, Global Refugee Forum, i december 2019 annoncerede den danske regering – alene og sammen med andre interessenter – støtte og initiativer inden for en lang række områder, herunder opbygning af asylkapacitet, flygtningeuddannelse og modstandsdygtighed over for klimaforandringer.