ETC Temešvár | Evakuačné tranzitné stredisko

Evakuačné tranzitné stredisko, prvé zariadenie svojho druhu v Európe, bolo založené v máji 2008. Bolo vytvorené na základe trojstrannej dohody uzatvorenej medzi rumunskou vládou, UNHCR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Stredisko ponúka miesto pre maximálne 200 ľudí a poskytuje dočasný útulok utečencom, ktorých treba okamžite evakuovať z krajiny, v […]

Evakuačné tranzitné stredisko, prvé zariadenie svojho druhu v Európe, bolo založené v máji 2008. Bolo vytvorené na základe trojstrannej dohody uzatvorenej medzi rumunskou vládou, UNHCR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).

Stredisko ponúka miesto pre maximálne 200 ľudí a poskytuje dočasný útulok utečencom, ktorých treba okamžite evakuovať z krajiny, v ktorej vyhľadali útočisko prvýkrát. K takýmto evakuáciám dochádza vtedy, keď sa utečenci ocitnú v život ohrozujúcich situáciách: riziko núteného vrátenia do oblastí, kde by čelili prenasledovaniu (refoulement) alebo pobyt v nestabilných, neľudských či nebezpečných podmienkach.

Vďaka ETC môže UNHCR dostať utečencov do bezpečia. Krajiny zapojené do presídľovania môžu okrem toho navštíviť stredisko a uskutočniť pohovory s kandidátmi na presídlenie v najlepších možných podmienkach. Môžu sa vykonávať lekárske prehliadky a lekárska starostlivosť a utečenci sa môžu zúčastňovať workshopov a jazykových kurzov, aby sa pripravili na krajiny budúceho presídlenia.

ETC okrem rumunskej vlády, IOM a UNHCR spolupracuje aj s Generaţie Tânără, rumunskou mimovládnou organizáciou, ako aj s krajinami zapojenými do presídľovania, medzinárodnými donormi a rumunskými občanmi, ktorí žijú v blízkosti strediska.