UNHCR predstavil publikáciu Situácia utečencov vo svete

01-01-2007

Publikáciu „Situácia utečencov vo svete: Presídľovanie ľudí v novom tisícročí,“ (Oxford University Press, 2006) predstavil v Londýne Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres a britská ministerka pre medzinárodný rozvoj Hillary Benn.

UNHCR predstavil publikáciu „Situácia utečencov vo svete“Návrat miliónov ľudí do krajín ako Afganistan, Angola a Sierra Leone prispel k prudkému globálnemu poklesu počtu utečencov a žiadateľov o azyl počas posledných piatich rokov. Otázkou, či sa tento trend podarí udržať, sa zaoberá Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov.

Publikáciu „Situácia utečencov vo svete: Presídľovanie ľudí v novom tisícročí,“ (Oxford University Press, 2006) predstavil v Londýne Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres a britská ministerka pre medzinárodný rozvoj Hillary Benn. Publikácia sa zaoberá otázkami meniacej sa dynamiky presídľovania počas posledných piatich rokov. Zatiaľ čo počet utečencov – 9,2 milióna – je momentálne najnižší za posledných 25 rokov, v knihe sa uvádza, že presídľovanie dosiahlo kritickú hranicu a v tomto globalizovanom svete musí neustále čeliť novým výzvam. Znamená to, že na svete sú desiatky miliónov presídlených ľudí v bezútešnej situácii, pretrváva do značnej miery neujasnená situácia a zmätok okolo otázky migrantov a utečencov, sprísnená azylová politika a rastúca neznášanlivosť a intolerancia.

Guterres vo svojom predhovore ku knihe poznamenal, že medzištátne konflikty sú dnes menej rozšírené než vnútorné nepokoje a občianske vojny. Výsledkom je menej utečencov prekračujúcich štátne hranice a vyšší počet vnútorne presídlených ľudí v rámci ich vlastnej krajiny. Podľa odhadov je vo svete viac ako 25 miliónov vnútorne presídlených ľudí. A hoci ochrana týchto osôb nie je zaručená Ženevskou konvenciou, potrebujú naliehavú pomoc.

„Ľudia, ktorí by inak hľadali útočisko v susedných krajinách sú často nútení zostať vo svojej krajine, väčšinou v rovnakých podmienkach ako utečenci,“ píše Guterres. Tvrdí, že vnútorné presídľovanie je najväčším zlyhaním medzinárodného spoločenstva. „Dva dlhotrvajúce konflikty v Afrike – v Konžskej demokratickej republike a v Sudáne – majú za následok 7,5 milióna vnútorne presídlených ľudí v roku 2005.“

V knihe sa tiež spomína, že Organizácia Spojených národov začína významne pomáhať vnútorne presídleným ľuďom. OSN v minulom roku vydala rozhodnutie, ktorým pridelila jednotlivé zodpovednosti konkrétnym agentúram.

„Úloha UNHCR v tomto novom rozdelení práce je kľúčová, pretože UNHCR sa sústreďuje na ochranu, ktorá je najväčším nedostatkom systému,“ píše sa v knihe. „UNHCR zažíva najväčšiu kritiku za celé 55-ročné obdobie svojej existencie, pretože súhlasilo s podstatným rozšírením svojej zodpovednosti , a to aj za vnútorne presídlených ľudí. Po prvýkrát od konca 2. svetovej vojny bol navrhnutý komplexný systém, ktorý rieši problémy násilne vysídlených ľudí na obidvoch stranách hranice.“

Milióny utečencov a žiadateľov o azyl počas posledných piatich rokov využili možnosti medzinárodnej ochrany, ako aj repatrácie – návratu do vlasti, integrácie v azylových krajinách alebo presídlenia do tretích krajín. Viac ako 4 milióny ľudí sa vrátili do Afganistanu a státisíce ľudí do Angoly, Sierry Leone, Burundi a Libérie. Možno očakávať, že do južného Sudánu , ktorý sa zviecha z dvadsaťročnej občianskej vojny, sa v najbližších rokoch sa tam vrátia viac ako 4 milióny ľudí.

Avšak prísľub toho, že ľudia vysídlení zo svojich domovov sa môžu vrátiť domov a zostať vo svojej krajine žiť si vyžaduje nepretržitú medzinárodnú pozornosť, a to od fázy návratu ľudí, cez rekonštrukciu krajiny až po dlhodobý rozvoj. Riešenie každého problému v tomto procese je dôležité. Je potrebné zabrániť tomu, aby sa tieto krajiny znova vrátili k násiliu a vysídľovaniu. Rozvoj krajiny zohráva kľúčovú úlohu pre trvalejšie udržateľný mier a ekonomické oživenie.

Kniha sa tiež zaoberá kritickou situáciou utečencov, ktorí nemajú vo výhľade žiadne riešenie. Existuje asi 33 takýchto nedoriešených situácií utečencov, ktoré sa týkajú skupín zahŕňajúcich asi 25 tisíc ľudí žijúcich exile už viac ako 5 rokov. Z celkového počtu 9,2 milióna utečencov je ich 5,7 milióna. „Väčšina dnešných utečencov žila v exile príliš dlho, boli odkázaní len na pobyt v táboroch, alebo sa pretĺkali životom v chudobných mestských častiach v rozvíjajúcom sa svete,“ uvádza sa v knihe. Mnohí prežívali v stave úplnej neistoty…“

V poznámkach, ktoré si Guterres pripravil k predstaveniu knihy, Vysoký komisár označil tzv. azylovo-migračný nexus (súvzťažnosť, spojitosť medzi oboma javmi) za jednu z najväčších výziev, ktorým dnes UNHCR čelí.

„V posledných rokoch sa azylová problematika a ochrana utečencov neoddeliteľne spájajú s otázkami medzinárodnej migrácie, a zvlášť nepravidelnej,“ povedal. „UNHCR sa nechce stať agentúrou pre migráciu. Migrácia si však vyžaduje našu pozornosť – musíme byť opatrní , najmä čo sa týka dôsledkov migrácie na právo žiadať o azyl. Kým UNHCR toto právo uznáva, je výsadou štátov kontrolovať svoje hranice a riadiť migráciu. Takéto opatrenia by však nemali brániť ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú, pri uplatnení ich práva na azylové konanie v súlade s medzinárodným právom.“

Počet medzinárodných migrantov sa odhaduje na 175 miliónov, z čoho žiadatelia o azyl a utečenci tvoria iba malú časť, píše sa v knihe. Rozdiel medzi utečencami, žiadateľmi o azyl a migrantmi sa však prekrýva a nie je jasný. Vďaka niektorých médiám a politikom ich svet vidí v negatívnom svetle.

„Podľa názorov verejnosti sa problémy nelegálnej migrácie a bezpečnosti prelínajú s problémami žiadateľov o azyl a utečencov,“ hovorí Guterres. „To dokazuje, aké je dôležité bojovať proti intolerancii a všeobecnému názoru, podľa ktorého sú utečenci a žiadatelia o azyl zdrojom nebezpečia, a nie obeťami násilia“.

UNHCR, ktorý už dvakrát získal Nobelovu cenu za mier, poskytuje starostlivosť 19 miliónom utečencov a ostatných ľudí v núdzi – vrátane viac ako 5,5 milióna vnútorne presídlených ľudí – vo viac ako 116 krajinách.

On line verziu publikácie „Situácia utečencov vo svete“ nájdete na stránke www.unhcr.org

Page 1 of 7