Dohovory | Významné právne dokumenty

Od založenia UNHCR v roku 1950 je jeho mandátom viesť a koordinovať medzinárodné aktivity v prospech utečencov. V roku 1995 sa mandát UNHCR rozšíril aj na ochranu práv osôb bez štátnej príslušnosti a na aktivity súvisiace so znižovaním počtu takých osôb. V posledných desaťročiach, úsilie UNHCR podporilo prijatie troch významných  […]

Od založenia UNHCR v roku 1950 je jeho mandátom viesť a koordinovať medzinárodné aktivity v prospech utečencov. V roku 1995 sa mandát UNHCR rozšíril aj na ochranu práv osôb bez štátnej príslušnosti a na aktivity súvisiace so znižovaním počtu takých osôb.

V posledných desaťročiach, úsilie UNHCR podporilo prijatie troch významných  právnych dokumentov.

Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951, spolu s jeho protokolom z roku 1967 je základom dnešnej medzinárodnej ochrany utečencov. V skutočnosti je Dohovor jediným medzinárodným dohovorom, ktorý zastrešuje najdôležitejšie aspekty života utečencov.

Dohovor o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954 a Dohovor o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961 sú významnými právnymi nástrojmi ochrany osôb bez štátnej príslušnosti na svete a pri prevencii a znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti. Hoci tieto dohovory sú doplnené regionálnymi zmluvami a medzinárodným humanitárnym právom, sú jedinými nadnárodnými dohovormi svojho druhu.

Prečítajte si viac o týchto významných právnych nástrojoch nižšie.