Mapy | Nevyhnutnosť pre plánovanie

Mapy sú pre prácu UNHCR veľmi dôležité hlavne pri zabezpečovaní humanitárnych operácií pre stovky tisícov utečencov a pri plánovaní našich aktivít. Mapy veľmi presne zachytávajú umiestnenie násilne vysídlených ľudí aj rozloženie a infraštruktúru utečeneckého tábora. Môžu nám tiež poskytnúť obraz ekologického dopadu, ktorý zanechávajú usadlosti vysídlených ľudí na okolitom prostredí. […]

Mapy sú pre prácu UNHCR veľmi dôležité hlavne pri zabezpečovaní humanitárnych operácií pre stovky tisícov utečencov a pri plánovaní našich aktivít. Mapy veľmi presne zachytávajú umiestnenie násilne vysídlených ľudí aj rozloženie a infraštruktúru utečeneckého tábora. Môžu nám tiež poskytnúť obraz ekologického dopadu, ktorý zanechávajú usadlosti vysídlených ľudí na okolitom prostredí. Mapy sú  pripravované z materiálov z archívov, zo satelitných snímok, navigačných systémov a pomocou počítačových technológií, najmä zemepisných informačných systémov.

UNHCR umožňuje používanie svojich máp vládam a ostatným partnerom, akademickej obci, médiám aj verejnosti za podmienky, že mapy nesmú meniť.