Publikácie | Množstvo tlačených materiálov

Naše publikácie sú dôležitým nástrojom, ktorý využívame na zvyšovanie informovanosti o utečencoch a činnosti našej organizácie na globálnej, regionálnej a národnej úrovni. Publikujeme veľké množstvo materiálov pre rôzne cieľové skupiny, od tematických brožúr, informačných letákov s najčastejšie kladenými otázkami a odpoveďami na ne, až po rôzne príručky a právne materiály. […]

Naše publikácie sú dôležitým nástrojom, ktorý využívame na zvyšovanie informovanosti o utečencoch a činnosti našej organizácie na globálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Publikujeme veľké množstvo materiálov pre rôzne cieľové skupiny, od tematických brožúr, informačných letákov s najčastejšie kladenými otázkami a odpoveďami na ne, až po rôzne príručky a právne materiály. Regionálne a národné úrady distribujú materiály zaoberajúce sa  témami miestneho významu a záujmu a pripravené pre miestnu populáciu.