História UNHCR

Svetová humanitárna organizácia so skromným pôvodom

Počas nasledujúcich rokov sa problém vysídlených ľudí stal pretrvávajúcim celosvetovým fenoménom. Dekolonizácia Afriky v  šesťdesiatych rokoch vyvolala prvý príliv utečencov, ktorý si vyžadoval intervenciu zo strany UNHCR. V 70-tych a 80-tych  rokoch 20. storočia sa snahy UNHCR sústredili najmä na presídľovanie v Ázii a Latinskej Amerike. Do konca 20-teho storočia  sa objavilo niekoľko nových utečeneckých kríz v Afrike, navyše následkom nepokojov na Balkáne sa začal  kolobeh pohybu utečencov v rámci Európy  úplne odznova.

Začiatkom 21.storočia sa pomoc UNHCR sústreďovala najmä na najväčšie utečenecké krízy na africkom kontinente, predovšetkým v Demokratickej republike Kongo  a v Somálsku, a tiež  na pretrvávajúcu 30-ročnú krízu afgánskych utečencov v Ázii. V tom istom čase vznikla požiadavka, aby UNHCR pomáhal aj vnútorne presídleným osobám. V menšom rozsahu UNHCR rozšíril svoju pomoc aj na osoby bez štátnej príslušnosti. Išlo o milióny ľudí, ktorí boli dlhodobo prehliadaní a čelili tak hrozbe odoprenia základných ľudských práv. V niektorých častiach Afriky a Latinskej Ameriky bol pôvodný mandát UNHCR z roku 1951 posilnený uzatvorením a uplatňovaním regionálnych právnych nástrojov.

V roku 1954 UNHCR získal prvú Novelovú cenu za mier ako uznanie za priekopnícku prácu v poskytovaní pomoci utečencom v Európe. Po takmer štvrťstoročí, v roku 1981, UNHCR získal svoju druhú Nobelovu cenu ako ocenenie za pomoc utečencom po celom svete s dôrazom na politické prekážky,  ktorým organizácia čelila pri svojej práci.

Počet zamestnancov UNHCR sa zvýšil z 34, v čase založenia organizácie, na 7200 pracovníkov na národnej aj medzinárodnej úrovni, z ktorých väčšina pracuje priamo v teréne. Agentúra má svoje zastúpenie vo viac ako 120-tich krajinách sveta. Jej zamestnanci pracujúc v 392 úradoch umiestnených zväčša v teréne. V súčasnosti je vo svete v záujme UNHCR viac ako 36,4 milióna osôb, z toho: 10,5 milióna utečencov, 14,7 milióna vnútorne presídlených osôb, 3,1 milióna navrátilcov, 3,5 milióna osôb bez štátnej príslušnosti a viac ako 837 000 žiadateľov o azyl a viac ako 1,3 milióna ostatných osôb v záujme UNHCR. Rozpočet UNHCR sa z pôvodných 300 000 USD vyšplhal až na 3,3 miliardy USD v roku 2011.
V decembri 2003 Valné zhromaždenie OSN definitívne zrušilo povinnosť UNHCR pravidelne obnovovať svoj mandát. V roku 2010 UNHCR oslávil 60. výročie svojho vzniku, uvedomujúc si pritom skutočnosť, že potreba poskytovania humanitárnej pomoci stále pretrváva.

História UNHCR v obrazoch

Obrázky zachytávajúce 60 rušných rokov. Prečítajte si o úlohe UNHCR v utečeneckých krízach a o boji za záchranu jednej z najzraniteľnejších skupín.

Nansenova cena

Prečítajte si o priekopníckej práci prvého Vysokého komisára v prospech utečencov a o ocenení, ktoré nesie jeho meno a je odmenou za výnimočnú pomoc utečencom.