Komu pomáhame | Stále sa zväčšujúca skupina ľudí

Hlavnou úlohou UNHCR je chrániť práva a blaho utečencov. Usilujeme sa zabezpečiť, aby každý mal právo žiadať o azyl a nájsť bezpečné útočisko v inej krajine alebo vrátiť sa bezpečne domov. Niekedy sa však utečenci nemôžu vrátiť domov a ani zostať v krajine ich prvého útočiska. UNHCR preto hľadá pre […]

Hlavnou úlohou UNHCR je chrániť práva a blaho utečencov. Usilujeme sa zabezpečiť, aby každý mal právo žiadať o azyl a nájsť bezpečné útočisko v inej krajine alebo vrátiť sa bezpečne domov.

Niekedy sa však utečenci nemôžu vrátiť domov a ani zostať v krajine ich prvého útočiska. UNHCR preto hľadá pre týchto ľudí iné riešenie ich kritickej situácie: presídlenie do tretej krajiny, v ktorej môžu začať svoj život odznova.

UNHCR má tiež mandát, na základe ktorého sa snaží predchádzať tomu, aby ľudia stratili občianstvo a znižovať počet osôb bez štátnej príslušnosti. Výkonný výbor UNHCR a Valné zhromaždenie OSN splnomocnili organizáciu aj na pomoc utečencom, ktorí sa vrátili do svojej krajiny pôvodu a vnútorne vysídleným ľudom.

Pri všetkych svojich aktivitách UNHCR venuje zvláštnu pozornosť zraniteľným skupinám ľudí a presadzuje rovnaké práva pre ženy a dievčatá.