Novinky | Informácie z prvej ruky

Pracovníci oddelenia styku s verejnosťou v úradoch UNHCR v strednej Európe sa snažia poskytovať aktuálne, presné a zaujímavé informácie o práci úradu na regionálnej aj národnej úrovni. Niektoré správy a informácie vám nemôže poskytnúť nikto iný a preto je v súčasnoti UNHCR jediným oficiálnym zdrojom.

Pracovníci oddelenia styku s verejnosťou v úradoch UNHCR v strednej Európe sa snažia poskytovať aktuálne, presné a zaujímavé informácie o práci úradu na regionálnej aj národnej úrovni. Niektoré správy a informácie vám nemôže poskytnúť nikto iný a preto je v súčasnoti UNHCR jediným oficiálnym zdrojom.