Právne materiály | Najdôležitejšie nástroje ochrany ľudských práv a zákony týkajúce sa ochrany utečencov

V tejto sekcii nájdete výber z medzinárodnej, európskej a národnej legislatívy jednotlivých krajín, ktorá sa týka azylu, migrácie, ochrany utečencov a základných ľudských práv vysídlených ľudí. Jednou z hlavných úloh UNHCR je aj to, že sa pravidelne vyjadruje k existujúcim zákonom, k návrhom zmien a novým zákonom. UNHCR tiež pripravuje […]

V tejto sekcii nájdete výber z medzinárodnej, európskej a národnej legislatívy jednotlivých krajín, ktorá sa týka azylu, migrácie, ochrany utečencov a základných ľudských práv vysídlených ľudí. Jednou z hlavných úloh UNHCR je aj to, že sa pravidelne vyjadruje k existujúcim zákonom, k návrhom zmien a novým zákonom. UNHCR tiež pripravuje konkrétne odporúčania pre jednotlivé vlády, aby pripravovaná národná legislatíva bola v súlade s medzinárodnými štandardmi.