Archív | Staršie informácie

Archív UNHCR bol založený v roku 1996 a obsahuje materiály o jednotlivých operáciách z celého sveta a z ústredia v Ženeve za takmer 50 rokov. Zaberá asi 10 kilometrov políc na dvoch poschodiach v ústredí UNHCR v Ženeve vo Švajčiarsku. Elektronický archív obsahuje takmer sedem miliónov dokumentov. Tieto sú uložené […]

Archív UNHCR bol založený v roku 1996 a obsahuje materiály o jednotlivých operáciách z celého sveta a z ústredia v Ženeve za takmer 50 rokov. Zaberá asi 10 kilometrov políc na dvoch poschodiach v ústredí UNHCR v Ženeve vo Švajčiarsku. Elektronický archív obsahuje takmer sedem miliónov dokumentov. Tieto sú uložené na niekoľkých bezpečných serveroch.

V archíve sa nachdádzajú podrobné informácie o dôležitých historických udalostiach, akou bolo napríklad aj Maďarské povstanie v roku 1956. Išlo o prvú veľkú humanitárnu operáciu, na ktorej sa UNHCR zúčastnilo a pri ktorej bola veľká skupina maďarských utečencov presídlená z Rakúska do iných krajín.

Naším cieľom do budúcnosti je zhromaždiť čo najviac materiálu z jednotlivých úradov a zväčšiť množstvo uchovávaných materiálov tak, aby boli prístupné čo najväčšiemu počtu užívateľov.