Navrátilci | Na ceste domov

Návrat domov je pre milióny utečencov po celom svete jedinou nádejou na koniec ich vyhnanstva. Dobrovoľný návrat do bezpečia znamená úspešný koniec ich traumy.

Dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu je jedným z trvalých riešení, ktoré môže ukončiť ľudské utrpenie. Dobrovoľný návrat by sa mal uskutočniť iba do bezpečného a dôstojného miesta a mal by byť udržateľným riešením. Krajina návratu musí byť nápomocná pri reintegrácii svojich obyvateľov. Podpora medzinárodného spoločenstva je v tomto procese rovnako dôležitá, najmä v ťažkom období po skončení ozbrojených konfliktov. Je potrebné zabezpečiť, aby  odvážni ľudia, ktorí sa rozhodli vrátiť domov, mohli žiť v stabilnom prostredí. Ich rozhodnutie musí byť vždy založené na dostatočnej informovanosti a slobodnom rozhodnutí.

UNHCR podporuje a uľahčuje návraty rôznymi prostriedkami, vrátane organizovania programu pre utečencov “ísť a uvidieť”, ďalej zhromažďovaním informácií o ich krajine a regiónoch, z ktorých pochádzajú, angažovaním sa v mierových a zmierovacích aktivitách, podporovaním reštitúcií majetku a poskytovaním pomoci a právneho poradenstva navrátilcom.

Počas svojej existencie UNHCR zabezpečoval množstvo rozsiahlych repatriačných programov, ktoré umožnili návrat miliónom utečencov. Iba do Afganistanu sa UNHCR podarilo od roku 2002 vrátiť päť miliónov ľudí. UNHCR pomáha pri menších operáciach a individuálnych návratoch, monitoruje reintegráciu, aby zapezpečil, že návrat bude trvalým riešením.

V strednej Európe UNHCR doteraz zabezpečoval iba menšie operácie. Napríklad v októbri 2009 asistoval pri návrate 19 Bosniancov evakuovaných počas vojny v roku 1992  z Debrecína v Maďarsku. Títo ľudia sa vrátili späť po 17 rokoch.