Podujatia UNHCR | Osudy utečencov a ľudia, ktorí ich podporujú

Každý rok UNHCR organizuje významné podujatia s cieľom poukázať na život utečencov a tých, ktorí sa rozhodli im pomáhať.

Svetový deň utečencov

Svetový deň utečencov sme si prvýkrát pripomenuli v roku 2001 a oslavujeme ho každoročne 20. júna. Desiatky tisíc ľudí po celom svete venujú chvíľku svojho času, aby vyjadrili podporu tým, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Vo viac ako 100 krajinách sveta, vrátane strednej Európy, organizujeme rôzne podujatia, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia vlád, mimovládnych organizácií, humanitárni pracovníci, známe osobnosti, bežní občania a aj samotní vysídlení ľudia.

Udeľovanie Nansenovej ceny

Toto ocenenie sa udeľuje každoročne v októbri a je pomenované podľa nórskeho bádateľa Fridtjofa Nansena, ktorý bol v roku 1921 vymenovaný za prvého Vysokého komisára pre utečencov Ligy národov. Liga národov bola predchodcom OSN. Nansenova cena pozostáva z medaily a finančnej odmeny v hodnote 100 000 USD. Nominovať možno jednotlivca alebo organizáciu za významnú pomoc a podporu pre utečencov.

Svetový deň utečencov

Na každý rok si poznačte 20. jún. A zistite si všetko o tohtoročnom Svetovom dni utečencov tu.

Nansenova cena

Udeľuje sa každoročne nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám za ich výnimočnú prácu v prospech utečencov.

Výročia a oslavy

50-te, 60-te a 150-te výročie – tu sa dozviete aké oslavy sme absolvovali.

Významné podujatia

Zúčastnite sa aj vy niektorého podujatia. Prečítajte si viac.