Hodnotenie a výskum | Dôležité analýzy

UNHCR pravidelne vykonáva systematické analýzy a hodnotenia svojich projektov, programov, postupov a politík. Podporuje výskumy týkajúce sa utečencov, migrácie a humanitárnych otázok. Podporuje výmenu nápadov, skúseností a informácií medzi humnaitárnymi pracovníkmi, akedemickou obcou, médiami a pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na príprave politík a na rozhodovaní. V tejto sekcii nájdete zbierku […]

UNHCR pravidelne vykonáva systematické analýzy a hodnotenia svojich projektov, programov, postupov a politík. Podporuje výskumy týkajúce sa utečencov, migrácie a humanitárnych otázok. Podporuje výmenu nápadov, skúseností a informácií medzi humnaitárnymi pracovníkmi, akedemickou obcou, médiami a pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na príprave politík a na rozhodovaní.

V tejto sekcii nájdete zbierku štúdií, správ, výskumných prác, článkov z novín a časopisov a rovnako aj hodnotenia a štúdie týkajúce sa jednotlivých krajín regiónu. Súbor výskumných nástorjov je nastavený tak, aby výskumníkom čo najviac pomohol v ich práci. Vysvetlanie základných pojmov nájdete v glosári.