Žiadatelia o azyl | Ľudia hľadajúci medzinárodnú ochranu

Pojem žiadateľ o azyl sa často zamieňa s pojmom utečenec/azylant. Žiadateľ o azyl je osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je utečenec a hľadá medzinárodnú ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím v krajine svojho pôvodu. Každý utečenec/azylant je vlastne na začiatku žiadateľom o azyl, ale nie každému žiadateľovi je v konečnom dôsledku udelený azyl. Žiadatelia o azyl sú teda osoby, ktoré čakajú na ukončenie ich azylového konania.. Ich žiadosť môže byť posúdená kladne – žiadateľovi je udelený azyl, alebo záporne – žiadosť o udelenie azylu je zamietnutá.

Pojem žiadateľ o azyl iba vyjadruje skutočnosť, že osoba požiadala o udelenie azylu. V každej krajine existujú orgány, ktoré posúdia každú žiadosť o azyl v súlade s platnou legislatívnou. Osoby, ktorým vnútroštátne orgány azyl neudelili, ani im neposkytli iný druh medzinárodnej ochrany, môžu byť poslané späť do svojich krajín pôvodu.

Efektívnosť azylového konania je základom celého systému. Ak je azylové konanie rýchle, spravodlivé a efektívne, každému žiadateľovi o azyl, ktorý je skutočne utečencom/azylantom, bude azyl udelený, zatiaľ čo osoby, ktoré nepotrebujú medzinárodnú ochranu z nej nemôžu profitovať.

V období od roku 2006 do roku 2010, ktoré zastrešuje Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR pre strednú Európu (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko), prijali spolu 77 800 žiadostí o azyl. V roku 2010 v tomto regióne požiadalo o azyl približne 12 000 ľudí. Najväčšiu časť týchto žiadostí zaregistrovalo Poľsko (6 540), nasledovalo Maďarsko (2 460), Bulharsko (1 030), Rumunsko (860), Slovenská republika (540) a Česká republika (460). Slovinsko, najmenšia krajina v tomto regióne, zaregistrovala v roku 2010 najnižší počet žiadostí o azyl. Bolo ich 210.

Krajiny pôvodu žiadateľov o azyl sa v jednotlivých krajinách veľmi odlišujú. Najviac žiadateľov o azyl v strednej Európe pochádza z Afganistnu, Gruzínska, Iraku, Pakistanu, Srbska a Turecka.

Monitorovanie hraníc

UNHCR zabezpečuje aby žiadatelia o azyl mali prístup na územie a spravodlivej azylovej procedúre.

 

Zabezpečenie právnej ochrany

UNHCR presadzuje základné ľudské práva azylantov, pomáha štátnym orgánom budovať efektívny azylový system a sleduje všetky otázky týkajúce sa utečencov.

Monitorovanie prijímacích podmienok

Dĺžka zaistenia žiadateľov o azyl, doba konania jazykových kurzov alebo pohlavie lekára sú tiež témy, ktorými sa UNHCR zaoberá.

Navštívte našu fotogalériu

Fotky žiadateľov o azyl zachytávajúce ich prvých 48 po príchode a život žiadateľa o azyl.