Kde pracujeme | Na celom svete rôznymi spôsobmi

UNHCR pôsobí vo viac ako 125 krajinách na celom svete, od najväčších hlavných miest až po vzdialené, často nebezpečné miesta, kde náš terénny tím pracovníkov priamo pomáha najzraniteľnejším obetiam vysídlenia. UNHCR má pracoviská v krajinách donorov v rámci celého sveta a zabezpečuje, aby sa všade, kam prídu utečenci, dodržiaval Dohovor […]

UNHCR pôsobí vo viac ako 125 krajinách na celom svete, od najväčších hlavných miest až po vzdialené, často nebezpečné miesta, kde náš terénny tím pracovníkov priamo pomáha najzraniteľnejším obetiam vysídlenia. UNHCR má pracoviská v krajinách donorov v rámci celého sveta a zabezpečuje, aby sa všade, kam prídu utečenci, dodržiaval Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1951.

Úrad UNHCR sa postupne decentralizuje, aby sa mohol dostať bližšie k ľuďom, ktorým pomáha. Asi 85 percent pracovníkov pracuje priamo v teréne. Podporu im zabezpečuje  ústredie UNHCR v Ženeve a Globálne servisné stredisko v Budapešti, v ktorých pracuje približne deväť percent z celkového počtu všetkých zamestnancov.

Zistite viac o našich aktivitách v strednej Európe a kliknite na naše aktuálne hlavné aktivity v rámci celého sveta.