Zdroje | Dôležitá podpora

UNHCR má veľa rôznych zdrojov, ktoré sú dôležitou pomôckou pre zamestnancov a aj pre verejnosť, vrátane štátnych orgánov a iných partnerov, výskumníkov, ľudí z médií a všetkých tých, ktorí chcú byť informovaní. V tejto sekcii nájdete množstvo informácií obsiahnutých v rôznych publikačných materiáloch, štatistických údajoch, mapách, právnych dokumentoch a štúdiách.

UNHCR má veľa rôznych zdrojov, ktoré sú dôležitou pomôckou pre zamestnancov a aj pre verejnosť, vrátane štátnych orgánov a iných partnerov, výskumníkov, ľudí z médií a všetkých tých, ktorí chcú byť informovaní. V tejto sekcii nájdete množstvo informácií obsiahnutých v rôznych publikačných materiáloch, štatistických údajoch, mapách, právnych dokumentoch a štúdiách.