Monitorovanie hraníc | Zmiešaný príliv ľudí

Utečenci unikajúci pred konfliktmi alebo prenasledovaním sú zraniteľní. Ak im iné krajiny nepovolia vstup na svoje územie alebo ich vrátia do oblastí, kde im hrozí prenasledovanie, môžu ich tým odsúdiť na neznesiteľný život bez akýchkoľvek práv, mučenie či dokonca smrť.

Každá vláda má legitímne právo zabezpečiť svoje územie a zabrániť nelegálnemu prisťahovalectvu. Je však veľmi dôležité, aby ani tá najprísnejšia správa hraníc nebránila vstupu osobám hľadajúcim azyl. V súlade s medzinárodným právom sú štáty povinné poskytovať ochranu osobám v núdzi a majú zakázané vrátiť človeka na územie, kde by mohol byť ohrozený jeho život alebo sloboda. Ide o hlavný princíp ochrany utečencov, tzv. non-refoulement alebo zákaz vyhostenia.

Úrad UNHCR v celom regióne predstavil projekty monitorovania hraníc s cieľom zabezpečiť, aby mal každý žiadateľ o azyl v strednej Európe prístup na bezpečné územie a k spravodlivému a efektívnemu azylovému konaniu. Pre podrobnosti o týchto projektoch kliknite na nižšie uvedený odkaz.

Dnešné migračné pohyby sú čoraz komplexnejšie a zahŕňajú nielen utečencov, ale aj milióny migrantov. Migranti, väčšinou ekonomickí, tiež hľadajú lepší život a prevádzači na celom svete si na ich zúfalstve a túžbach vybudovali miliardový biznis. Výnimkou nie je ani východná pozemná hranica EÚ.

Utečenci a migranti sa líšia zásadným spôsobom: Migranti sa na cestu vydávajú dobrovoľne, aby našli lepší život pre seba a svoje rodiny. Utečenci svoj domov musia opustiť, ak si chcú zachrániť život alebo zachovať slobodu. UNHCR sa preto usiluje zabezpečiť, aby mal každý utečenec, ktorý cestuje v zmiešanej skupine migrantov a žiadateľov o azyl, prístup na územie inej krajiny a aby nebol vrátený na hranici ako nelegálny prisťahovalec, čo v mnohých prípadoch znamená smrť alebo nebezpečenstvo.

Pre viac informácií o tom, ako UNHCR rieši problém zmiešanej migrácie a azylu, kliknite na nižšie uvedený odkaz.

Azyl a migrácia

Migranti sa odlišujú od utečencov, obe skupiny však niekedy cestujú na jednej lodi. Tu sa dozviete viac.

Správa hraníc

Pohovory s novo prichádzajúcimi, skúmanie zložiek, školenie pohraničníkov a podávanie správ UNHCR. Získajte viac informácií o tom, ako fungujú projekty správy hraníc.