Jedno percento ľudstva vysídlené: správa UNHCR Globálne trendy

UNHCR, agentúra OSN pre utečencov, dnes apeluje na krajiny celého sveta, aby znásobili svoje úsilie pri hľadaní domovov pre milióny utečencov a ďalších osôb vysídlených v dôsledku konfliktov, prenasledovania alebo udalostí vážne narúšajúcich verejný poriadok.

Zo správy, ktorú agentúra dnes zverejnila, vyplýva, že núteným vysídlením je v súčasnom období postihnuté viac ako jedno percento ľudstva (každý 97. človek) a stále menej utečencov je schopných navracať sa do svojich domovov.

Podľa výročnej správy UNHCR nazvanej Globálne trendy vydávanej dva dni pred 20. júnom, kedy si pripomíname Svetový deň utečencov, bolo ku koncu roku 2019 vysídlených doposiaľ bezprecedentných 79,5 milióna ľudí. Ide o najvyššie číslo, aké UNHCR doposiaľ zaznamenala.

Správa spomína tiež neustále sa zhoršujúce vyhliadky utečencov na rýchle vyriešenie ich neutešenej situácie. V 90. rokoch minulého storočia sa každoročne mohlo vrátiť domov priemerne 1,5 milióna utečencov. Počas posledného desaťročia toto číslo kleslo na približne 390 000, čo znamená, že nárast počtu vysídlených osôb v súčasnom období ďaleko prevyšuje počet nájdených riešení.

„Sme svedkami novej situácie, kedy nielenže je nútené vysídlenie omnoho rozšírenejšie ako doposiaľ, ale jednoducho prestalo byť len krátkodobým dočasným javom,“ uviedol Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. „Od ľudí nemožno očakávať, že budú žiť celé roky v rozvrátených pomeroch, bez šance na návrat domov alebo nádeje na vybudovanie budúcnosti tam, kde sa nachádzajú. Potrebujeme úplne nový, ústretovejší prístup ku všetkým ľuďom na úteku a zároveň pevné odhodlanie ukončiť roky trvajúce konflikty, ktoré sú príčinou tohto nezmieriteľného utrpenia.“

Zo správy Globálne trendy vyplýva, že zo 79,5 milióna ľudí, ktorí boli ku koncu minulého roka vysídlení, ich 45,7 milióna utieklo do iných oblastí v krajine. Zvyšok tvorili ľudia vysídlení do iných krajín, z ktorých 4,2 milióna čakalo na výsledok azylového konania a 29,6 milióna predstavovali azylanti a ďalšie nútene vysídlené osoby nachádzajúce sa mimo vlastnej krajiny.

Medziročný nárast oproti koncu roku 2018, kedy bolo vysídlených 70,8 milióna ľudí, bol spôsobený dvoma hlavnými faktormi. Prvým z nich bola nová znepokojujúca vlna vysídľovania, ku ktorej došlo v roku 2019 hlavne v Demokratickej republike Kongo, oblasti Sahelu, Jemenu a hlavne v Sýrii, kde konflikt trvá už deviaty rok a odkiaľ pochádza 13,2 milióna azylantov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb, t.j. celá šestina z celosvetového počtu.

5e8372a33

Druhým faktorom je lepšia informovanosť o situácii Venezuelčanov nachádzajúcich sa mimo vlastnej krajiny, z ktorých mnohí nie sú po právnej stránke evidovaní ako utečenci alebo žiadatelia o azyl, avšak vyžadujú určité ochranné opatrenia.

Všetky tieto čísla v sebe zahŕňajú bezpočet pohnutých osudov a osobných kríz. Medzi vysídlenými je viac detí (odhadom 30 – 34 miliónov, z toho desiatky tisíc bez sprievodu), ako napríklad celé obyvateľstvo Austrálie, Dánska a Mongolska dohromady. Naproti tomu podiel vysídlených osôb vo veku 60 a viac rokov (4 %) je omnoho nižší, než koľko je týchto osôb v celosvetovej populácii (12 %). Tieto štatistiky vypovedajú o nezmerateľnom utrpení, zúfalstve, obetovaní a izolácii od najbližších.

9 faktov, ktoré by ste mali vedieť o nútenom vysídlení

  • V uplynulých desiatich rokoch bolo najmenej 100 miliónov ľudí nútených utiecť z domova a vyhľadať útočisko vo vlastnej krajine alebo za hranicami. Na úteku sa teda ocitlo viac ľudí, ako je počet všetkých obyvateľov Egypta, 14. najľudnatejšej krajiny sveta.
  • Počet nútene vysídlených sa od roku 2010 takmer zdvojnásobil (79,5 milióna oproti vtedajším 41 miliónom).
  • 80 percent vysídlených ľudí po celom svete sa nachádza v krajinách alebo na územiach ohrozených akútnym nedostatkom potravy a podvýživou – mnohé z týchto krajín čelia rizikám spojeným s klímou a prírodnými katastrofami.
  • Viac ako tri štvrtiny (77 %) utečencov po celom svete sú vysídlené dlhodobo – napríklad v Afganistane trvá táto situácia už piatu dekádu.
  • Viac ako osem z desiatich utečencov (85 %) žije v rozvojových krajinách, väčšinou susediacich s krajinou, z ktorej utiekli.
  • Dve tretiny všetkých osôb vysídlených za hranice pochádzajú len z piatich krajín: Sýrie, Venezuely, Afganistanu, Južného Sudánu a Mjanmarska.
  • Správa Globálne trendy zahŕňa všetky väčšie vysídlené a utečenecké populácie, vrátane 5,6 milióna palestínskych utečencov, ktorí spadajú do kompetencie Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe.
  • Vysídľovanie sa rozšírilo aj v mestách a veľkomestách. Podľa dostupných údajov v roku 2019 pochádzali dve tretiny vnútorne vysídlených populácií z mestských a prímestských oblastí.
  • Záväzok „neopomenúť nikoho“ prijatý v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj teraz výslovne zahŕňa aj utečencov, a to vďaka novému ukazovateľu, vyjadrujúcemu mieru utečenectva, prijatému Štatistickou komisiou OSN v marci tohto roku.

POZNÁMKA: Správu Globálne trendy vydáva UNHCR súčasne so svojou výročnou Globálnou správou , v ktorej informuje o svojej činnosti pri riešení potrieb utečencov a známych populácií osôb bez štátnej príslušnosti po celom svete.