Ukrajinské utečenky poskytujú podporu svojim krajankám v krízových situáciách

Pracovníčky Ligy za duševné zdravie Slovensko majú spoločné stretnutie na začiatku každej zmeny. Ide o skupinu krízových psychologičiek, ktoré spolupracujú s linkou Nezábudka, určenou pre ukrajinských utečencov, vrátane žien, detí, mužov, mladých a starších ľudí. Ľudia sa na linku obracajú s rôznymi obavami, myšlienkami na samovraždu, ale ajpo právnu radu alebo s ťažkými životnými dilemami. Ľudia z Ukrajiny – nielen ženy – môžu zavolať s akýmkoľvek problémom. Niektoré z volajúcich sú ženy v krízových situáciách. Linka dôvery je pomenovaná podľa kvetu Nezábudka.

Niektoré ženy, ktoré volajú na linku dôvery, prežili rodovo podmienené násilie, najčastejšie násilie zo strany intímneho partnera. Hovory sú úplne anonymné.

Svitlana, jedna z pracovníčok linky, je viac ako kvalifikovaná a trénovaná na to, aby pomáhala ženám v takejto situácii.

Ako vysvetľuje Olga Pietruchová, expertka pre rodovo podmienené násilie z Úradu UNHCR v Bratislave: „Pre obeť rodovo podmieneného násilia z Ukrajiny, ktorá hovorí o svojej  hlboko intímnej situácii, je kontakt s krajankami, ktoré sú tiež utečenky, ten najvhodnejší.

S tréningom o rodovo podmienenom násilí sme začali v decembri, keď už linka dôvery prijímala prvé hovory. Bola to pre mňa vzácna skúsenosť, a to nielen na profesionálnej, ale aj osobnej úrovni. Spoznala som ženy, ktoré si hlboko vážim. Naozaj obdivujem, ako sa dokázali vyrovnať s takouto dramatickou situáciou a životnými výzvami, ktoré si väčšina z nás nevie ani predstaviť.“

Nútený útek vystavuje ľudí väčšiemu riziku ujmy, vrátane ohrozenia rodovo podmieneným násilím, a to počas úteku, ako aj počas pobytu mimo domova. Liga za duševné zdravie je jednou z niekoľkých organizácií, s ktorými UNHCR na Slovensku spolupracuje s cieľom poskytnúť komplexnejšiu odpoveď: od pomoci obetiam, cez poskytovanie informácií, až po prevenciu zameranú na zníženie rizika. Spoločne zabezpečujú, aby pomoc a reakcia boli v súlade s konkrétnymi rizikami a skúsenosťami ľudí utekajúcichz Ukrajiny a žijúcich na Slovensku, z ktorých väčšinu tvoria ženy a deti. V súčasnosti je na Slovensku takmer 100 000 utečencov a utečeniek z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska.

Svitlana utiekla z Charkova s kamarátkou a kolegyňou, tiež psychologičkou. Rozhodli sa hľadať bezpečie a nastúpiť do vlaku – akéhokoľvek vlaku – idúceho na západ. Po troch neúspešných pokusoch dostať sa do preplnených vagónov sa Svitlana napokon ocitla na ceste do Ľvova s 20 ľuďmi v kupé pre šiestich. „Cieľom bolo len dostať sa na vlaku, nie nájsť miesto na sedenie,“ hovorí.

Cesta vlakom bola príšerná. Svitlana opisuje: „Všetky dvere a okná boli zatvorené. Bolo horúco a ťažko sa dýchalo. Vlak často zastavoval kvôli bombardovaniu, náletom a výpadkom elektriny. Najstrašidelnejšie však bolo ticho detí. Boli neprirodzene ticho. Nebolo tam žiadne jedlo ani voda a všetci boli neuveriteľne smädní, ale tie deti si nič nepýtali.“ Svitlana sa nakoniec dostala až na Slovensko.

Svitlanina kolegyňa Maryna (37) je ďalšou z 13 psychologičiek, spolupracujúcich s linkou Nezábudka. Deväť z nich sú utečenky z Ukrajiny. Rovnako ako Svitlana, aj ona sa rozhodla opustiť Ukrajinu, pričom spolu so svojou malou dcérkou pricestovala autom na slovenské hranice.

Práca, ktorú Svitlana a Maryna robia, je životne dôležitá. Ako vysvetľuje Svitlana, pocit úľavy sa nedostaví hneď,  ale pre volajúcu osobu je nesmierne prínosné mať človeka počúvajúceho na druhom konci linky. „Človek prestane plakať, prestane kričať, začne hovoriť pomalšie, jeho dýchanie sa spomalí, takže po chvíli počujeme, že sa ľudia začínajú cítiť lepšie.“

Emocionálna daň je vysoká, a preto môže zmena trvať len dve hodiny za deň. Psychologičky nepomáhajú len volajúcim, ale aj sami sebe. A jedna druhej navzájom.

„Je veľmi ťažké počúvať ľudí v krízovej situácii každý deň. Na to máme normy, pravidlá a psychohygienu,“ vysvetľuje Svitlana. Znamená to, že sa treba pred zmenou najesť a následne sa upokojiť prostredníctvom cvičenia, fyzického, ale aj duševného, alebo ísť na relaxačnú prechádzku.

Svitlana a Maryna sa po skončení vojny chcú vrátiť na Ukrajinu, získať svoje životy späť a stretnúť sa so svojimi blízkymi. Kým to však neurobia, budú naďalej pripravené prijímať hovory od žien, ktoré potrebujú pomoc a podporu.

UNHCR spolupracuje s mimovládnymi organizáciami a združeniami, ako sú Liga za duševné zdravie, Koordinačno-metodologické centrum pre GBV, Equita a Liga za ľudské práva a inými s cieľom zabezpečiť, že sa humanitárna reakcia sa bude zaoberať rodovou nerovnosťou a diskrimináciou ako hlavnými príčinami rodovo podmieneného násilia, a že jeho prevencia, zmierňovanie rizika a reakcia naň sú aj naďalej začleňované do všetkých služieb a sektorov, pričom pre obete sú k dispozícii spôsoby odkazovania na služby GBV.

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitárne, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb. Jeho cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Liga je financovaná najmä prostredníctvom schválených projektov z grantových schém ministerstiev SR, grantových výziev firiem a nadácií, verejnej zbierky v uliciach a darov cez darcovský portál. Združenie zamestnáva viac ako 200 ukrajinských utečencov a utečenkýň – vrátane deviatich žien psychologičiek prevádzkujúcich horúcu linku Nezábudka. UNHCR začalo spolupracovať s Ligou v roku 2022, pretože sme hľadali ukrajinsky hovoriacu linku, ktorá by mala kapacitu a odborné znalosti na to, aby slúžila ako prvý kontakt pre obete rodovo podmieneného násilia medzi utečencami a utečenkyňami.