Rozvojové ciele milénia | Miléniové rozvojové ciele a utečenci

V septembri v roku 2000 sa v New Yorku konalo historicky najväčšie stretnutie svetových lídrov, počas ktorého hlavy štátov a vlád prijali tzv. Miléniovú deklaráciu OSN. Krajiny sa v nej zaviazali k novému globálnemu partnerstvu, ktoré má pomôcť pri zmierňovaní chudoby a ktoré zároveň ustanovuje celý rad cieľov s termínom […]

V septembri v roku 2000 sa v New Yorku konalo historicky najväčšie stretnutie svetových lídrov, počas ktorého hlavy štátov a vlád prijali tzv. Miléniovú deklaráciu OSN. Krajiny sa v nej zaviazali k novému globálnemu partnerstvu, ktoré má pomôcť pri zmierňovaní chudoby a ktoré zároveň ustanovuje celý rad cieľov s termínom ich splnenia do roku  2015. Tieto ciele označujeme ako Miléniové rozvojové ciele.

OSN si určila nasledovné ciele: boj proti extrémnej chudobe a hladu, zabezpečenie dostupnosti všeobecného základného vzdelania, podpora rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien, znižovanie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia matiek, boj proti HIV/AIDS, malárii a iným chorobám, udržatelnosť životného prostredia a nakoniec budovanie svetového partnerstva pre ďalší rozvoj.

UNHCR priebežne monitoruje situáciu a zapájanie vysídlených osôb vrátane utečencov, žiadateľov o azyl, vnútorne presídlených osôb a osôb bez štátnej príslušnosti do procesu napĺňania Rozvojových rozvojových cieľov milénia. Agentúra OSN pre utečencov je tiež členom skupiny združujúcej agentúry  a odborníkov, ktorá sleduje ukazovateľe napĺňania rozvojových cieľov a vydáva výročné správy o dosiahnutom pokroku.