Donori | Životne dôležité prostriedky

Približne 97 % rozpočtu úradu UNHCR tvoria dobrovoľné príspevky od štátov, medzivládnych organizácií, jednotlivcov, nadácií a korporácií. Len 3 % finančných prostriedkov poskytuje OSN.

UNHCR sa v priebehu roka usiluje o získanie finančných prostriedkov na svoje programy a riešenie mimoriadnych udalostí, ktoré sa nečakane vyskytnú. Je dôležité, aby úrad UNHCR získaval štedré a flexibilné dary, ktoré môže nasmerovať tam, kde sú najviac potrebné. UNHCR akceptuje aj vecné príspevky a príspevky v podobe služieb vrátane položiek určených na poskytovanie pomoci, ako sú stany, lieky, nákladné vozidlá a letecká doprava.

Úrad UNHCR v roku 2010 predstavil svoj prvý rozpočet založený na globálnych potrebách, ktorý odzrkadľuje komplexné hodnotenia vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. Celkové potreby na rok 2012 predstavujú 3.59 miliardy USD, čo je najvyšší rozpočet v histórii UNHCR. Potreby pre strednú Európu v roku 2012 predstavujú približne 11.1 milióna USD.

UNHCR každý rok organizuje konferenciu donorov, na ktorej donori vrátane vlád krajín strednej Európy poskytujú príspevky určené na nasledujúci rok. Donori z celého sveta v decembri 2011 prisľúbili 482.5 milióna USD v rámci počiatočného financovania UNHCR na rok 2012. Ďalších 122 miliónov USD bolo prisľúbených na fungovanie od roku 2013.

Úrad UNHCR v priebehu roka očakáva ďalšie prostriedky, aby mohol poskytovať ochranu a pomoc všetkým, ktorí to potrebujú, v regióne strednej Európy i vo zvyšku sveta.

Prispejte UNHCR

UNHCR je takmer výlučne dotovaný súkromnými príspevkami. Prispieť môžete aj vy.

10 najvýznamnejších podporovateľov

Zistite, ktoré krajiny patria k 10 najväčším darcom a kto iný vo svete ešte prispieva na našu činnosť.