Národná azylová legislatíva a pripomienky UNHCR | Meniace sa zákony a prax

Každý štát má svoju vlastnú azylovú legislatívu, ktorá určuje právny rámec ochrany žiadateľov o azyl a utečencov v danej krajine. Národná legislatíva musí byť v súlade s európskymi a medzinárodnými štandardmi. Napriek harmonizácii národných právnych noriem s európskymi, ešte stále existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými národnými systémami a legislatívou EÚ, […]

Každý štát má svoju vlastnú azylovú legislatívu, ktorá určuje právny rámec ochrany žiadateľov o azyl a utečencov v danej krajine. Národná legislatíva musí byť v súlade s európskymi a medzinárodnými štandardmi. Napriek harmonizácii národných právnych noriem s európskymi, ešte stále existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými národnými systémami a legislatívou EÚ, rátane krajín strednej Európy.

Nižšie nájdete vnútroštátne právne nástroje regulujúce azyl na Slovensku spozorovaniami, komentármi a odporúčaniami UNHCR.