Dialóg Vysokého komisára na tému Výzvy právnej ochrany utečencov – 2010 | Nedostatky v ochrane utečencov a ich riešenie

V roku 2007, Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres, uviedol svoj prvý Dialóg na tému Výzvy v oblasti právnej ochrany utečencov. Odvtedy sa dialóg koná každoročne a tvorí platformu pre neformálnu diskusiu na globálne témy týkajúce sa ochrany utečencov medzi UNHCR, jednotlivými štátmi, akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami a ostatnými […]

V roku 2007, Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres, uviedol svoj prvý Dialóg na tému Výzvy v oblasti právnej ochrany utečencov. Odvtedy sa dialóg koná každoročne a tvorí platformu pre neformálnu diskusiu na globálne témy týkajúce sa ochrany utečencov medzi UNHCR, jednotlivými štátmi, akademickou obcou, mimovládnymi organizáciami a ostatnými zainteresovanými stranami.

V roku 2010 sa v Ženeve konal dialóg na tému “Nedostatky v právnej ochrane a ich riešenie”. Dialóg podnietil diskusiu o medzerách v existujúcom rámci medzinárodnej ochrany násilne presídlených osôb a osôb bez štátnej príslušnosti, ale aj o tom, ako na danú situáciu reagovať. Presnejšie sa tento dialóg sústredil na medzinárodnú spoluprácu, zdieľanie bremena a porovnávanie regionálnych prístupov. Okrem iného bol zameraný aj na implemetáciu a normatívne nedostatky, a na problémy spojené s osobami bez štátnej príslušnosti.

Diskusia a výstupy z Dialógu 2010 boli v decembri roku 2011 prednesené aj na ministerskej konferencii všetkých členských krajín OSN, ktorá sa bude konať pri príležitosti 60-teho výročia prijatia Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a 50-teho výročia Dohovoru o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961.

Pozvanie zúčastniť sa Dialógu  boli zaslané všetkým členským krajinám Výkonného výboru UNHCR,  pozorovateľom pri Stálom výbore ako aj ostatným dôležitým partnerom v rámci systému OSN, medzivládnym a mimovládnym organizáciám, akademickej obci, odborníkom a ďalším zainteresovaným stranám.

Tohtoročný dialóg nepriniesol žiadne formálne dohodnuté výstupy tak ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Vysoký komisár poskytol súhrn diskusie a navrhol témy na jej ďalšie pokračovanie.