Výročia | Oslavy výročia prijatia Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a Dohovoru o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961.

Dňa 14.decembra 2010 UNHCR oslávil svoje 60-te narodeniny. Rok 2011 bol  rokom, v ktorom sme si tieto významných výročia UNHCR pripomenuli. Prešlo presne 60 rokov od prijatia Dohovoru o právnom postavení utečencov (28. júl 1951) a 50 rokov od prijatia Dohovoru o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti (30. august […]

Dňa 14.decembra 2010 UNHCR oslávil svoje 60-te narodeniny. Rok 2011 bol  rokom, v ktorom sme si tieto významných výročia UNHCR pripomenuli. Prešlo presne 60 rokov od prijatia Dohovoru o právnom postavení utečencov (28. júl 1951) a 50 rokov od prijatia Dohovoru o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti (30. august 1961). Okrem toho, 10.októbra sme si pripomenuli 150-te výročie narodenia Fridtjofa Nansena, prvého Vysokého komisára pre utečencov Ligy národov, ktorý bol nielen nórskym polárnym bádateľom, ale pôsobil aj ako diplomat a politik.

Pri príležitosti osláv, ktorými sa vyznačoval rok 2011 sa 6.-7. decembra v Ženeve uskutočnila  stretnutie ministrov členských štátov OSN. Toto stretnutie bolo dôležité najmä preto, že členské štáty dostali možnosť formalizovať svoj prístup k obom už spomínaným dohovorom a odstrániť tak všetky rezervy týkajúce nástrojov, ktoré dohovory obsahujú. Okrem toho, každá krajina dostala príležitoť prijať konkrétne záväzky týkajúce sa riešenia násilného  vysídľovania osôb a straty štátnej príslušnosti, ako aj na rôzne odporúčania do budúcnosti.