Správa hraníc | Vstup na územie a informácie

Hlavným cieľom UNHCR v strednej Európe je zabezpečiť, aby sa všetci žiadatelia o azyl mohli dostať na bezpečné územie a mali prístup k spravodlivým a efektívnym azylovým konaniam. Z tohto dôvodu UNHCR zaviedol projekty monitorovania hraníc v šiestich krajinách tohto regiónu: v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v […]

Hlavným cieľom UNHCR v strednej Európe je zabezpečiť, aby sa všetci žiadatelia o azyl mohli dostať na bezpečné územie a mali prístup k spravodlivým a efektívnym azylovým konaniam. Z tohto dôvodu UNHCR zaviedol projekty monitorovania hraníc v šiestich krajinách tohto regiónu: v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. Tieto projekty fungujú na základe trojstranných dohôd medzi štátnymi orgánmi týchto krajín, mimovládnymi organizáciami a UNHCR. Viac o dohodách sa dozviete po kliknutí na nižšie uvedený odkaz.

Zúčastnené mimovládne organizácie ako implementační  partneri uskutočňujú v rámci týchto projektov pravidelné návštevy hraničných prechodov a útvarov zaistenia. Hodnotia možnosti vstupu žiadateľov o azyl na územie krajín a prístup k azylovému konaniu. Rozprávajú sa s novo prichádzajúcimi osobami, nahliadajú do ich zložiek a poskytujú im informácie o ochrane a právnom poradenstve. Po každej návšteve podávajú správu o svojich zisteniach UNHCR a orgánom hraničnej polície a pripravujú hodnotiace správy. Problémy, o ktorých sa hovorí v týchto správach, sa riešia na pravidelných stretnutiach pracovných skupín a na ad hoc stretnutiach, ak je potrebné okamžite zakročiť.

Projekty monitorovania hraníc zahŕňajú aj školenia pre hraničnú políciu a mimovládne organizácie. Tieto školenia sú navrhnuté tak, aby zodpovedali ich špecifickým vzdelávacím potrebám, a teda, aby sprostredkovali lepšie pochopenie azylovej a utečeneckej problematiky, ako aj zraniteľných osôb a osôb so špeciálnymi potrebami. Navyše sú na kľúčových miestach pozdĺž vonkajších hraníc rozmiestnené stovky stojanov s informačnými materiálmi v niekoľkých jazykoch, z ktorých sa novo prichádzajúci utečenci dozvedia o svojich právach žiadať o azyl a získajú kontaktné údaje na služby právneho poradenstva.

Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam z projektov monitorovania hraníc a ochrany utečencov  bolo možné zlepšiť prístup vstupu na územie a k azylovému konaniu v šiestich stredoeurópskych krajinách. Nielenže sa upevnila spolupráca medzi hraničnou políciou a imigračnými a azylovými orgánmi, ale aj medzi vládou, mimovládnymi organizáciami a UNHCR.

Projekty pomohli aj pri identifikácií potrieb vzdelávania a úrad UNHCR uskutočnil stovky školení na všetkých úrovniach pre pracovníkov pohraničnej stráže ako aj pracovníkov útvarov zaistenia a prijímacích zariadení. Projekty viedli aj k zmenám legislatívy, najmä v súvislosti s princípom zákazu vyhostenia, so základmi medzinárodnej ochrany utečencov a s netrestaním za vstup na územie.