Slovinsko

Činnosť úradu UNHCR v Slovinsku Pracovné prostredie Slovinsko pristúpilo v roku 1992 k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967. UNHCR v Slovinsku pôsobí prostredníctvom svojho Regionálneho zastupiteľského úradu UNHCR pre strednú Európu v Budapešti. Podľa najnovších predbežných údajov požiadalo v Slovinsku v […]

Činnosť úradu UNHCR v Slovinsku

Pracovné prostredie

Slovinsko pristúpilo v roku 1992 k Dohovoru o právnom postavení utečencov z roku 1951 a jeho protokolu z roku 1967. UNHCR v Slovinsku pôsobí prostredníctvom svojho Regionálneho zastupiteľského úradu UNHCR pre strednú Európu v Budapešti.

Podľa najnovších predbežných údajov požiadalo v Slovinsku v roku 2010 o azyl približne 246 ľudí. Asi 38 žiadostí bolo podaných maloletými bez sprievodu a odlúčenými deťmi. V roku 2010 bolo žiadateľom o azyl udelených asi 21 štatútov utečenca a 2 osoby získali doplnkovú formu ochrany. Tromi hlavnými krajinami pôvodu žiadateľov o azyl boli: Turecko, Afganistan a Bosna a Hercegovina.

Projekty a aktivity

UNHCR v Slovinsku v spolupráci s partnerskou mimovládnou organizáciou monitoruje od konca roka 2008 hranice s cieľom zabezpečiť žiadateľom o azyl prístup na územie krajiny a k azylovému konaniu a chrániť ich tak pred vyhostením (návrat na územie, kde by bol ohrozený ich život alebo sloboda). Zároveň sa snaží zabezpečiť, aby bolo žiadateľom o azyl poskytnuté účinné právne poradenstvo a informácie týkajúce sa ich ochrany, aby sa tak zabránilo ich administratívnemu zaisteniu.

UNHCR v Slovinsku sa zapojil do projektu Zabezpečenia a zvyšovania kvality azylových systémov, ktorý bol ukončený vo februári 2010, v rámci ktorého sa posudzovali postupy pri určovaní právneho postavenia utečencov v prvostupňovom aj v druhostupňovom konaní. Tento projekt mal veľmi dôležitú úlohu pri podpore rozvoja a posilnenia národného azylového systému a rozhodovacieho procesu.

Presadzovanie a podpora zavedenia mechanizmov na kontrolu kvality v rámci azylového systému zostávajú pre úrad UNHCR aj naďalej prioritou. Úrad tiež nabáda sudcov, aby sa zúčastňovali na seminároch a konferenciách a spolu so správnym súdom organizuje školenia.

UNHCR v Slovinsku pravidelne vládu informuje o svojich pripomienkach v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré majú priamy vplyv na životy utečencov a žiadateľov o azyl.

Od roku 2005 sa vykonávajú participatívne hodnotenia, ktoré sú súčasťou globálnej stratégie zameranej na zohľadňovanie špecifík osôb pod ochranou UNHCR založených na ich veku, pohlaví a iných rozdielnostiach. Vďaka monitorovaniu záchytných a ubytovacích zariadení sa zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl a príležitosti pre integráciu utečencov pomaly, ale výrazne zlepšili. Na základe novelizácie zákona v roku 2010 teraz dostávajú žiadatelia o azyl vreckové a deväť mesiacov po podaní žiadosti o azyl môžu nastúpiť do zamestnania.

Počas každoročných návštev v teréne a nepretržitého monitorovania azylového systému venuje UNHCR v Slovinsku osobitnú pozornosť ochrane žien, detí a iných zraniteľných skupín, rovnako ako problémom spojeným s prevenciou a hľadaním riešení na sexuálne a rodové násilie. Podieľa sa na činnosti pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá prípadmi sexuálneho a rodového násilia a organizuje školenia.

Jednou z hlavných činností UNHCR v Slovinsku je podpora aktívnej účasti rozličných partnerov, najmä príslušných vládnych orgánov, s cieľom posilniť príležitosti pre integráciu utečencov.  UNHCR nabáda vládu, aby zaradila opatrenia pre integráciu utečencov do širších integračných stratégií, programov a plánov vypracovaných pre migrantov a občanov EÚ.

UNHCR sa tiež zasadzuje za vytvorenie programu presídľovania.

Slovinsko ratifikovalo Dohovor o právnom postavení utečencov z roku 1954, ale nepodpísalo Dohovor o znižovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961. UNHCR sa preto zasadzuje za prístup k druhému spomínanému dohovoru. UNHCR rovnako presadzuje trvalé riešenie problému tzv. “vymazaných prípadov”. V roku 1992 bolo z registra obyvateľov Slovinska odstránených asi 4000 ľudí, ktorí doteraz nezískali slovinské občianstvo. Pochádzajú najmä z bývalej Juhoslávie, mnohí z nich sú Rómovia a v Slovinsku žijú odvtedy, čo krajina nadobudla nezávislosť, čo predstavuje už veľmi dlhý čas.
Všetky snahy UNHCR v Slovinsku sú podporované rôznymi činnosťami spojenými s informovaním verejnosti, aby tak zviditeľnili utečeneckú problematiku, vrátane využitia vzťahov s médiami, internetovej stránky a publikácií pre špecifické cieľové skupiny. UNHCR sa teší zo stabilného partnerstva s kľúčovými inštitúciami vo vláde, súdnictve, rovnako ako s mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou.