Počet vysídlených osôb na svete prekročil 70 miliónov, Vysoký komisár OSN pre utečencov naliehavo vyzýva k väčšej solidarite s nimi

Počet ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, prenasledovaním a konfliktom, prekročil v roku 2018 sedemdesiat miliónov. Je to najvyššie číslo, aké UNHCR, Agentúra OSN pre utečencov, zaznamenala za takmer 70 rokov svojej činnosti. Z údajov výročnej správy UNHCR Globálne trendy, ktorá bola dnes vydaná, vyplýva, že v súčasnosti je násilne vysídlených takmer […]

© UNHCR/Vincent Tremeau

Počet ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, prenasledovaním a konfliktom, prekročil v roku 2018 sedemdesiat miliónov. Je to najvyššie číslo, aké UNHCR, Agentúra OSN pre utečencov, zaznamenala za takmer 70 rokov svojej činnosti.

Z údajov výročnej správy UNHCR Globálne trendy, ktorá bola dnes vydaná, vyplýva, že v súčasnosti je násilne vysídlených takmer 70,8 milióna ľudí. Pre lepšiu predstavu, je to dvakrát viac ako pred 20 rokmi, o 2,3 milióna viac než pred rokom a zodpovedá to populácii  medzi počtom obyvateľovThajska a Turecka.

Toto číslo, 70,8 milióna, je konzervatívne, najmä preto, že zatiaľ len čiastočne odráža krízu vo Venezuele. Od roku 2015 opustili svoju krajinu spolu asi štyri milióny Venezuelčanov a ich situácia je z hľadiska vysídlenia jednou z najväčších kríz poslednej doby. Hoci väčšina potrebuje medzinárodnú ochranu pre utečencov, do dnešného dňa formálne podalo žiadosť o azyl len asi pol milióna z nich.

„Tieto čísla sú pre nás ďalším potvrdením dlhodobého trendu nárastu v počte osôb, ktoré potrebujú ochranu pred vojnou, konfliktom a prenasledovaním. A hoci rétorika týkajúca sa utečencov a migrantov pôsobí často rozdeľujúco, sme tiež svedkami vlny štedrosti a solidarity, najmä v komunitách, ktoré sami prijímajú veľký počet utečencov. Zaznamenávame aj nezvyčajné zapojenie nových aktérov vrátane rozvojových organizácií, súkromných spoločností a jednotlivcov, čo je nielen odrazom, ale tiež naplnením ducha Globálneho paktu o utečencoch,“ uviedol Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. „Na týchto pozitívnych príkladoch musíme stavať a znásobiť svoju solidaritu s tisícmi a tisícmi nevinných ľudí, ktorí sú každý deň nútení utekať zo svojich domovov.“

Údaj 70,8 milióna v správe Globálne trendy zahŕňa tri hlavné skupiny osôb. Prvou sú utečenci, teda ľudia, ktorých k úteku z ich krajiny prinútil konflikt, vojna alebo prenasledovanie. V roku 2018 dosiahol celosvetový počet utečencov 25,9 milióna, čo je o 500 000 viac ako v roku 2017. Do tohto celkového počtu je zahrnutých 5,5 milióna palestínskych utečencov, o ktorých sa stará Úrad OSN na pomoc palestínskym utečencom.  .

Druhou skupinou sú žiadatelia o azyl – ľudia mimo svojej krajiny pôvodu, ktorým sa poskytuje medzinárodná ochrana, ale ktorí čakajú na rozhodnutie o ich žiadosti o priznanie statusu utečenca. Na konci roku 2018 bolo na celom svete 3,5 milióna žiadateľov o azyl.

Treťou a najväčšou skupinou s počtom 41,3 milióna sú ľudia vysídlení do iných oblastí v rámci ich vlastnej krajiny, teda tí, o ktorých sa obvykle hovorí ako o vnútorne vysídlených osobách alebo IDP.

Celkový nárast vysídľovania aj naďalej prekračoval rýchlosť, akou sa pre ľudí, ktorí sa stanú vysídlenými, nachádzajú riešenia. V prípade utečencov je najlepším riešením možnosť vrátiť sa domov dobrovoľne, bezpečne a dôstojne. Medzi ďalšie riešenia patria integrácia do hostiteľskej komunity alebo presídlenie do tretej krajiny. V roku 2018 však bolo presídlených len 92 400 utečencov, čo je menej ako 7 percent tých, ktorí na presídlenie čakajú. Asi 593 800 utečencov sa vrátilodomov, pričom 62 600 osôb získalo občianstvo.

„V každej situácii utečenca, nech je kdekoľvek a nech už trvá akokoľvek dlho, sa musí vytrvalo klásť dôraz na riešenia a odstraňovanie prekážok, pre ktoré sa ľudia nemôžu vrátiť domov,“ uviedol komisár Grandi. „Je to zložitá práca, ktorej sa UNHCR nepretržito venuje, ale ktorá vyžaduje aj to, aby sa všetky krajiny spojili pre spoločné dobro. Je to jedna z veľkých výziev našej doby.“

 

****

 

Globálne trendy v roku 2018 – osem faktov o utečencoch, ktoré potrebujete poznať

  • DETI: V roku 2018 bol každý druhý utečenec dieťa, mnohé z nich (111 000) samotné a bez rodiny.
  • BATOĽATÁ: Uganda podala správu o 2 800 deťoch – utečencoch vo veku päť rokov alebo mladších, ktoré boli samotné alebo boli odlúčené od svojich rodín.
  • MESTSKÝ FENOMÉN: Ako utečenec žijete s väčšou pravdepodobnosťou v meste alebo veľkomeste (60 %) než vo vidieckej oblasti alebo v tábore.
  • BOHATÍ A CHUDOBNÍ: Krajiny s vysokými príjmami majú na svojom území priemerne 2,7 utečenca na 1000 obyvateľov. Krajiny so strednými a nízkymi príjmami majú na svojom území priemerne 5,8 utečenca. Najchudobnejšie krajiny majú na svojom území tretinu všetkých svetových utečencov.
  • MIESTO POBYTU: Približne 80 % utečencov žije v krajinách, ktoré susedia s ich krajinou pôvodu.
  • TRVANIE: Takmer štyria z piatich utečencov sa nachádzajú v situácii vysídlenia, ktorá trvá už najmenej päť rokov. Každý piaty utečenec je v situácii vysídlenia, ktorá trvá 20 alebo viac rokov.
  • NOVÍ ŽIADATELIA O AZYL: Najviac nových žiadostí o azyl podali v roku 2018 Venezuelčania (341 800).
  • PRAVDEPODOBNOSŤ: Utečencom, žiadateľom o azyl alebo vnútorne vysídlenou osobou je teraz každý 108. človek na zemi. Pred desiatimi rokmi to bol každý 160. človek.

 

****