HIV/AIDS | Informovanosť a zvyšovanie povedomia

UNHCR presadzuje a podporuje rozvoj komplexných programov týkajúcich sa HIV s cieľom zabezpečiť univerzálny prístup k službám prevencie HIV a k programom zameraným na liečbu, starostlivosť a podporu osôb s AIDS. V globálnom meradle je UNHCR pre utečencov jedným zo sponzorov programu UNAIDS a pokiaľ ide o HIV, vedúcou agentúrou […]

UNHCR presadzuje a podporuje rozvoj komplexných programov týkajúcich sa HIV s cieľom zabezpečiť univerzálny prístup k službám prevencie HIV a k programom zameraným na liečbu, starostlivosť a podporu osôb s AIDS. V globálnom meradle je UNHCR pre utečencov jedným zo sponzorov programu UNAIDS a pokiaľ ide o HIV, vedúcou agentúrou medzi utečencami a inými vysídlenými osobami.

Výskyt HIV/AIDS medzi utečencami a žiadateľmi o azyl v strednej Európe nie je veľmi vysoký. Pre žiadateľov o azyl a utečencov, ktorým hrozí riziko nákazy alebo sú už infikovaní, môže byť z tohto dôvodu ťažké získať informácie v jazykoch, ktorým rozumejú.

UNHCR spustil v roku 2009 na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Rumunsku rozsiahly informačný projekt zameraný na riešenie nedostatku informácií, ktorý sa neskôr rozšíril na ďalšie krajiny. Vydali sa základné informačné letáky, ktoré žiadateľov o azyl a utečencov informovali o spôsobe šírenia HIV/AIDS, o možných preventívnych opatreniach, o tehotenstve a HIV/AIDS a uvádzali aj kontaktné adresy, kde sa ľudia mohli dať otestovať a dostať potrebnú liečbu.

Letáky sa vydali v rôznych jazykoch, ktorými hovorí väčšina vysídlených osôb prichádzajúcich do regiónu, napr. v arabčine, čínštine, dari, perzštine, gruzínčine, pandžábí, ruštine, somálčine, swahilčine a v jazyku urdu. Vlády jednotlivých štátov pomohli rozšíriť informačné materiály na celom území a letáky sa sprístupnili aj na internete.

Letáky o HIV/AIDS sú dnes k dispozícii na pozemných hraničných priechodoch a letiskách ako súčasť projektu monitorovania hraníc a ochrany utečencov zameraná na zvýšenie informovanosti.