Správa UNHCR poukazuje na skok v počte žiadostí o azyl v industrializovaných krajinách

26-03-2014 Ženeva, 21. marec (UNHCR) – agentúra OSN pre utečencov uverejnila správu o vysokom náraste žiadostí o azyl v 44 industrializovaných krajinách v porovnaní s minulým rokom, ktorý bol spôsobený hlavne krízou v Sýrii. Správa UNHCR o „Trendoch v azyloch 2013“ hovorí, že o azyl minulý rok požiadalo 612,700 ľudí v Severnej Amerike, Európe, Východnej Ázii a Tichomorí – najviac […]

26-03-2014

Ženeva, 21. marec (UNHCR) – agentúra OSN pre utečencov uverejnila správu o vysokom náraste žiadostí o azyl v 44 industrializovaných krajinách v porovnaní s minulým rokom, ktorý bol spôsobený hlavne krízou v Sýrii.

Správa UNHCR o „Trendoch v azyloch 2013“ hovorí, že o azyl minulý rok požiadalo 612,700 ľudí v Severnej Amerike, Európe, Východnej Ázii a Tichomorí – najviac od roku 2001.

S ohľadom na posun medzinárodnej dynamiky sa Afganistan, počas posledných dvoch rokov krajina pôvodu najväčšieho počtu žiadateľov o azyl, posunul na tretie miesto za Sýriu a Ruskú federáciu. Medzi desiatimi top krajinami pôvodu je šesť, v ktorých prebieha násilie alebo konflikt – Sýria, Afganistan, Eritrea, Somálsko, Irak a Pakistan.

„Z týchto čísiel je evidentné ako kríza v Sýrii ovplyvňuje krajiny a regióny sveta vzdialené od Blízkeho východu,“ povedal Vysoký komisár OSN pre utečencov António Guterres. „Je tým viac a viac dôležité aby bolo utečenci a komunity, ktoré ich prijímajú, správne a mohutne podporované.“

Najväčší nárast v roku 2013 zaznamenalo 38 európskych krajín, ktoré spolu prijali 484,600 žiadostí – nárast bol o tretinu vyšší ako v roku 2012. Nemecko bolo najväčším prijímateľom s počtom 109,600 nových žiadostí o azyl. Francúzsko (60,100) a Švédsko (54,300) boli ďalšími veľkými prijímateľmi.

Turecko, kvôli kríze v Sýrii krajina hostiaca momentálne najviac utečencov v Európe (registrovaných sýrskych utečencov bolo v Turecku k 13. marcu 640,889), prijalo v minulom roku 44,800 žiadostí o azyl – väčšinou od národností z Iraku a Afganistanu. Taliansko prijalo 27,800 žiadostí a Grécko 8,200.

Severná Amerika bola s celkovým počtom skoro 98,800 druhá v prijímaní žiadostí o azyl. Tu však išlo o väčšinu žiadateľov z Číny ako krajiny pôvodu. Kanada s aktuálne sa meniacou azylovou politikou prijala okolo 10,400 žiadostí – polovicu v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2012 (20,500). Spojené štáty (88,400) sú už dlhší čas lídrom medzi industrializovanými krajinami a v roku 2013 boli v počte prijatých žiadostí o azyl druhou krajinou za Nemeckom.

Vo východnej Ázii a v Tichomorí prijali najvyšší počet žiadostí o azyl v porovnaní s minulým rokom Japonsko (3,300) a Južná Kórea (1,600). Austrália (24,300) zaznamenala tiež výrazný nárast v porovnaní s rokom 2012 (15,800) – čím sa dostala skoro na úroveň Talianska.

Celkovo bolo v roku 2013 sedem krajín strednej Európy svedkom 157 percentného nárastu v počte žiadostí o azyl v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V regióne bolo prijatých minulý rok 42,060 žiadostí o azyl pričom v roku 2012 to bolo 16,390.

Žiadosti o azyl neboli v krajinách reprezentovaných Regionálnym zastupiteľským úradom pre strednú Európu zaznamenané rovnomerne. Pokým Bulharsko, Maďarsko a Poľsko zaznamenali vysoký nárast počtu žiadostí o azyl, správa „Trendy v azyloch 2013“ ukazuje ich pokles v Českej republike, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku.

Maďarsko čelí 760 percentnému nárastu žiadostí o azyl za rok 2013, čo tvorí okolo 3 percent z celkového počtu v 44 industrializovaných krajinách – skok z 1 percenta za poslednú dekádu. Bulharsko tiež zaznamenalo veľký nárast o 467 percent.

V roku 2013 boli hlavnými krajinami pôvodu žiadateľov o azyl v strednej Európe Ruská federácia, Kosovo a Sýria.

Žiadatelia o azyl, ktorí prichádzajú do vyspelých krajín prechádzajú individuálnym posúdením či spĺňajú podmienky na udelenie statusu utečenca. V dôsledku toho je ich počet vždy vyšší ako počet tých, ktorí sú nakoniec prijatí ako utečenci. Medzi 44 industrializovanými krajinami spomínaných v správe o Azylových trendoch sa množstvo posudkov o prijatí výrazne líšilo a bol zrejmý nárast pri ľuďoch utekajúcich pred násilnými konfliktami.

Počet prijatých žiadostí medi ľuďmi zo Sýrie, Eritrey, Iraku, Somálsku a Afganistanu sa napríklad pohybuje medzi 62 až 95 percentami. V prípade národností z Ruskej federácie a Srbska (a Kosova: podľa Rezolúcie Bezpečnostnej rady 1244 (1999)) sú tieto počty výrazne nižšie – medzi 28 a 5 percentami.

UNHCR sleduje stavy núteného vysídľovania na celom svete a každoročne vydáva množstvo správ ukazujúcich celosvetové trendy. Tri hlavné zložky globálneho núteného vysídľovania sú vnútorné vysídlenia, počty utečencov a žiadateľov o azyl (spolu celkovo 45.2 miliónov ľudí podľa údajov zo začiatku roka 2013). Ďalšou významnou aktualizáciou UNHCR bude ročná správa „Globálne trendy“, ktorá by mala byť uverejnená v júni tohto roku.

Správu o Azylových trendoch v anglickom jazyku si môžete stiahnuť z http://www.unhcr.org/5329b15a9.html