Situatie in Europa

Geweld, oorlog, vervolging en schendingen van mensenrechten hebben meer dan een miljoen mensen gedwongen naar Europa te vluchten.

Zij wagen hun leven op zoek naar veiligheid.

Doneer nu

123 663 mensen waagden hun leven om Europa te bereiken in 2019. Een groot deel via de Middellandse Zee


Velen raken vermist of sterven tijdens deze gevaarlijke tocht


UNHCR biedt een veilige slaapplaats, overlevingspakketten en medische hulp

UPDATE: 

11/09/20: Steun bieden aan de Griekse overheid, de bevolking in veiligheid brengen en zoeken naar langetermijnoplossingen

 1. UNHCR biedt steun aan de Griekse autoriteiten en aan de door de brand getroffen personen.
 • UNHCR is op dit moment aanwezig op Lesbos. Onze medewerkers waren vanaf het eerste moment ter plaatse om de Griekse autoriteiten en de getroffenen te ondersteunen.
 • Op verzoek van de Griekse autoriteiten hebben wij gezorgd voor essentiële noodhulpmiddelen om de getroffenen te ondersteunen en te helpen bij de humanitaire noden op korte, middellange en lange termijn.
 • We hebben onmiddellijk steun verleend bij de identificatie, de verzameling en bij het overbrengen naar een veilige plek van de ongeveer 400 niet-begeleide kinderen die voorheen in Moria werden opgevangen . In nauwe samenwerking met UNICEF, IOM en onze partners ter plaatse (Praksis en METAdrasi) werden de kinderen tijdelijk opgevangen in de Tapuat Child & Family Support Hub bij Moria, die wordt gerund door Iliaktida NGO en UNICEF. Daar kregen ze de nodige medische zorg en voedsel. Alle 407 niet-begeleide kinderen werden woensdagavond (9 september) en donderdagochtend (10 september) naar het vasteland overgebracht, zoals overeengekomen met de Griekse overheid en met de steun van de Europese Commissie. 
 • UNHCR tracht de meest kwetsbare asielzoekersgezinnen die hun onderdak hebben verloren als gevolg van de branden te identificeren en ze over te brengen naar de lokale site van Kare Tepe op Lesbos, waar UNHCR, in overleg met de lokale autoriteiten, 51 containers ter beschikking heeft gesteld die ongeveer 300 mensen kunnen opvangen.
 • We hebben ervoor gezorgd dat we vanaf donderdag 10 september geleidelijk aan kunnen beginnen met het leveren van zo’n 2000 tenten en essentiële hulpgoederen (dekens, slaapzakken, matten, jerrycans, plastic lakens en hygiëneartikelen) om zo voor een tijdelijke opvangplaats en voor basisbenodigdheden te kunnen zorgen voor zo’n 12 000 mensen.
 • UNHCR heeft grote tenten, toiletten, watertanks en ander technisch materiaal aangeboden aan de Griekse autoriteiten om zo te helpen bij het opzetten van tijdelijke opvangplaatsen.
 • We zetten gespecialiseerd personeel in (op het gebied van gezondheid, onderdak) en stellen extra middelen en diensten ter beschikking (bv. medische hulp, de aanwezigheid van tolken,…)
 1. Onmiddellijk zorg bieden en de getroffen bevolking in veiligheid brengen moet voor iedereen de prioriteit zijn.
 • Het bieden van onderdak en het voorzien van water, voedsel en medische zorg is essentieel voor de slachtoffers van de brand.
 • Bijzondere aandacht moet worden besteed aan kwetsbare groepen zoals alleenstaande vrouwen, mensen met medische problemen, mensen met een handicap, zwangere vrouwen en ouderen.
 • Mensen die positief getest zijn op COVID-19 , moeten in isolatie kunnen gaan en aangepaste zorg en de nodige medische ondersteuning krijgen.
 1. Zodra deze bovenstaande humanitaire behoeften zijn aangepakt, moeten er lange-termijnoplossingen worden gevonden voor vluchtelingen en asielzoekers in Moria en andere plaatsen op de Griekse eilanden.
 • Hoewel het nu noodzakelijk is om snel de meest dringende humanitaire behoeften van de getroffen bevolking aan te pakken, tonen de incidenten in Moria aan dat het reeds geruime tijd noodzakelijk was om effectieve maatregelen te nemen om de levensomstandigheden te verbeteren, de overbevolking te verminderen, de veiligheid, de infrastructuur en de toegang tot diensten in alle vijf de opvangcentra op de Griekse eilanden te verbeteren.
 • UNHCR waarschuwt sinds lang voor de noodzaak om de situatie en de omstandigheden voor asielzoekers op de eilanden in de Egeïsche Zee aan te pakken en te verbeteren.
 • Griekenland moet door de Europese landen en de EU-instellingen verder worden ondersteund bij het beschermen van de meest kwetsbare groepen, door bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid te delen om snellere opvang van niet-begeleide kinderen en andere kwetsbare personen mogelijk te maken.
 • UNHCR zal de Griekse autoriteiten blijven bijstaan om de uitdagingen in de toekomst aan te pakken, zowel op korte als lange termijn.

Ik wil helpen

09/09/20: UNHCR biedt steun na de grote brand in het asielzoekerscentrum in Moria, Griekenland 

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, is enorm bedroefd over de grote brand die het registratie- en identificatiecentrum (RIC) van Moria gisteravond grotendeels heeft verwoest.

We willen de lokale autoriteiten bedanken, waaronder de brandweer en hulpdiensten die hebben geholpen het vuur in te dammen en de mensen hebben bijgestaan. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld.

We hebben ons personeel ter plaatse onmiddellijk ingezet en onze hulp aangeboden aan de Griekse autoriteiten. UNHCR maakt zich zorgen over de situatie van zo’n 12.000 asielzoekers, waaronder meer dan 4.000 kinderen, en over andere kwetsbare groepen, waaronder 407 alleenstaande kinderen, zwangere vrouwen en ouderen.

We zijn geïnformeerd over spanningen tussen mensen in naburige dorpen en asielzoekers die de stad van Mytilini probeerden te bereiken. UNHCR dringt er bij iedereen op aan terughoudend te zijn en vraagt iedereen die eerder in het RIC verbleef, dat onder quarantaine stond aangezien ongeveer 35 mensen positief waren getest op COVID-19, om hun bewegingen in te beperken en in de buurt van het RIC te blijven, terwijl er wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing om deze mensen op te vangen.

Sinds 2016 hebben meer dan 840 000 vluchtelingen en migranten hun leven gewaagd door de middellandse zee over te steken om in Italië, Griekenland of Spanje aan te komen.

Levensgevaarlijke tocht naar Griekenland en Europa

De levensgevaarlijke overtocht naar Europa eist zijn tol. In 2019 zijn niet minder dan 1 319 mensen tijdens de oversteek verdronken of als vermist opgegeven. De overtocht wordt steeds dodelijker, maar zelfs wanneer mensen de tocht overleven, loert het gevaar vaak nog om de hoek. Mensen die verder trekken krijgen regelmatig te maken met allerlei vormen van geweld.

Hulp aan vluchtelingen Middellandse Zeegebied

Diegenen die in Europa aankomen hebben recht op opvang, begeleiding en toegang tot een eerlijke en snelle asielaanvraag. Mensen moeten worden beschermd en alleenreizende kinderen en slachtoffers van seksueel geweld moeten hulp krijgen. Er is meer solidariteit nodig binnen de EU om bescherming, inclusief efficiënte en snelle gezinshereniging en verplaatsing, te kunnen verzekeren.

« De simpele waarheid is dat vluchtelingen hun leven niet zouden riskeren met deze gevaarlijke tocht als zij zouden kunnen gedijen in hun thuisland.»

Melissa Fleming, UNHCR

Welke hulp biedt UNHCR?

Opvang en bescherming van vluchtelingen in Griekenland en de Balkan

In Griekenland en op de Balkan versterken we de uitwisseling van informatie en zetten we, in samenwerking met lokale overheden, registratiecentra op. Ook worden personen die specifieke hulp nodig hebben geïdentificeerd. Daarnaast wordt er informatie verstrekt aan mensen op de vlucht.

Hulp aan kinderen

We identificeren kinderen die zonder ouders of verzorgers reizen en zorgen dat zij een kindvriendelijke behandeling krijgen. We stimuleren overheden om alternatieve opvang en extra zorg voor kinderen te bieden.

Ondersteuning van lokale overheden in Griekenland

We helpen overheden bij de versterking van opvang- en registratiecapaciteit. Op verzoek van de Griekse overheid ondersteunt UNHCR de overheid bij de opvang van asielzoekers. We assisteren ook bij het creëren van noodopvang en zorgen voor water en sanitaire voorzieningen.

Optreden op Europees niveau

UNHCR pleit bij de Europese landen en de EU voor een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit en in overeenstemming met hun internationale verplichtingen. Al onze aanbevelingen kan je lezen in het (Engelstalig) rapport “Better Protecting Refugees in the EU and Globally”.

Met jouw steun kunnen we samen dringende hulp aan miljoenen mensen bieden.

Doneer vandaag nog