Situatie in Europa

Geweld, oorlog, vervolging en schendingen van mensenrechten hebben meer dan een miljoen mensen gedwongen naar Europa te vluchten.

Zij wagen hun leven op zoek naar veiligheid.

Doneer nu

123 663 mensen waagden hun leven om Europa te bereiken in 2019. Een groot deel via de Middellandse Zee


Velen raken vermist of sterven tijdens deze gevaarlijke tocht


UNHCR biedt een veilige slaapplaats, overlevingspakketten en medische hulp

Sinds 2016 hebben meer dan 840 000 vluchtelingen en migranten hun leven gewaagd door de middellandse zee over te steken om in Italië, Griekenland of Spanje aan te komen.

 

Levensgevaarlijke tocht naar Griekenland en Europa

De levensgevaarlijke overtocht naar Europa eist zijn tol. In 2019 zijn niet minder dan 1 319 mensen tijdens de oversteek verdronken of als vermist opgegeven. De overtocht wordt steeds dodelijker, maar zelfs wanneer mensen de tocht overleven, loert het gevaar vaak nog om de hoek. Mensen die verder trekken krijgen regelmatig te maken met allerlei vormen van geweld.

Hulp aan vluchtelingen Middellandse Zeegebied

Diegenen die in Europa aankomen hebben recht op opvang, begeleiding en toegang tot een eerlijke en snelle asielaanvraag. Mensen moeten worden beschermd en alleenreizende kinderen en slachtoffers van seksueel geweld moeten hulp krijgen. Er is meer solidariteit nodig binnen de EU om bescherming, inclusief efficiënte en snelle gezinshereniging en verplaatsing, te kunnen verzekeren.

« De simpele waarheid is dat vluchtelingen hun leven niet zouden riskeren met deze gevaarlijke tocht als zij zouden kunnen gedijen in hun thuisland.»

Melissa Fleming, UNHCR

Ik wil helpen

Sinds 2016 hebben meer dan 840 000 vluchtelingen en migranten hun leven gewaagd door de middellandse zee over te steken om in Italië, Griekenland of Spanje aan te komen.

 

Levensgevaarlijke tocht naar Griekenland en Europa

De levensgevaarlijke overtocht naar Europa eist zijn tol. In 2019 zijn niet minder dan 1 319 mensen tijdens de oversteek verdronken of als vermist opgegeven. De overtocht wordt steeds dodelijker, maar zelfs wanneer mensen de tocht overleven, loert het gevaar vaak nog om de hoek. Mensen die verder trekken krijgen regelmatig te maken met allerlei vormen van geweld.

Hulp aan vluchtelingen Middellandse Zeegebied

Diegenen die in Europa aankomen hebben recht op opvang, begeleiding en toegang tot een eerlijke en snelle asielaanvraag. Mensen moeten worden beschermd en alleenreizende kinderen en slachtoffers van seksueel geweld moeten hulp krijgen. Er is meer solidariteit nodig binnen de EU om bescherming, inclusief efficiënte en snelle gezinshereniging en verplaatsing, te kunnen verzekeren.

« De simpele waarheid is dat vluchtelingen hun leven niet zouden riskeren met deze gevaarlijke tocht als zij zouden kunnen gedijen in hun thuisland.»

Melissa Fleming, UNHCR

Ik wil helpen

Een jaar na de verwoestende brand op kamp Moria in Lesbos

In september 2020 verwoestte een vreselijke brand kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Meer dan 12.000 mensen werden van de ene op de andere dag dakloos.  

In de onmiddellijke nasleep van deze nachtmerrie was UNHCR reeds ter plaatse om de getroffenen te ondersteunen. We zorgden voor essentiële noodhulpmiddelen zoals dekens, slaapzakken, matten, jerrycans en hygiëneartikelen voor vluchtelingen, en zorgden ervoor dat de getroffen bevolking toegang had tot onderdak, schoon water, voedsel en medische zorg. Daarbij verleende UNHCR steun bij het opzetten van tijdelijke opvangplaatsen en bij het overbrengen naar een veilige plek van kwetsbare asielzoekersgezinnen die hun onderdak hadden verloren als gevolg van de branden. 

Sindsdien zijn de omstandigheden op de tijdelijke locatie verbeterd, maar deel van de families verblijft nog steeds in tenten en de levensomstandigheden blijven moeilijk.  

UNHCR blijft pleiten voor meer verantwoordelijkheidsdeling binnen de EU. We dringen aan op voortzetting en uitbreiding van de overplaatsingen van Griekenland naar andere Europese landen. Vluchtelingen & asielzoekers hebben waardige oplossingen nodig, in Griekenland en daarbuiten. 

Een jaar na de verwoestende brand op kamp Moria in Lesbos

In september 2020 verwoestte een vreselijke brand kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Meer dan 12.000 mensen werden van de ene op de andere dag dakloos.  

In de onmiddellijke nasleep van deze nachtmerrie was UNHCR reeds ter plaatse om de getroffenen te ondersteunen. We zorgden voor essentiële noodhulpmiddelen zoals dekens, slaapzakken, matten, jerrycans en hygiëneartikelen voor vluchtelingen, en zorgden ervoor dat de getroffen bevolking toegang had tot onderdak, schoon water, voedsel en medische zorg. Daarbij verleende UNHCR steun bij het opzetten van tijdelijke opvangplaatsen en bij het overbrengen naar een veilige plek van kwetsbare asielzoekersgezinnen die hun onderdak hadden verloren als gevolg van de branden. 

Sindsdien zijn de omstandigheden op de tijdelijke locatie verbeterd, maar deel van de families verblijft nog steeds in tenten en de levensomstandigheden blijven moeilijk.  

UNHCR blijft pleiten voor meer verantwoordelijkheidsdeling binnen de EU. We dringen aan op voortzetting en uitbreiding van de overplaatsingen van Griekenland naar andere Europese landen. Vluchtelingen & asielzoekers hebben waardige oplossingen nodig, in Griekenland en daarbuiten. 

The aftermath of the fire that destroyed the Moria reception centre on Lesvos.   © UNHCR/Achilleas Zavallis

Welke hulp biedt UNHCR?

Opvang en bescherming van vluchtelingen in Griekenland en de Balkan

In Griekenland en op de Balkan versterken we de uitwisseling van informatie en zetten we, in samenwerking met lokale overheden, registratiecentra op. Ook worden personen die specifieke hulp nodig hebben geïdentificeerd. Daarnaast wordt er informatie verstrekt aan mensen op de vlucht.

Hulp aan kinderen

We identificeren kinderen die zonder ouders of verzorgers reizen en zorgen dat zij een kindvriendelijke behandeling krijgen. We stimuleren overheden om alternatieve opvang en extra zorg voor kinderen te bieden.

Ondersteuning van lokale overheden in Griekenland

We helpen overheden bij de versterking van opvang- en registratiecapaciteit. Op verzoek van de Griekse overheid ondersteunt UNHCR de overheid bij de opvang van asielzoekers. We assisteren ook bij het creëren van noodopvang en zorgen voor water en sanitaire voorzieningen.

Optreden op Europees niveau

UNHCR pleit bij de Europese landen en de EU voor een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit en in overeenstemming met hun internationale verplichtingen. Al onze aanbevelingen kan je lezen in het (Engelstalig) rapport “Better Protecting Refugees in the EU and Globally”.

Met jouw steun kunnen we samen dringende hulp aan miljoenen mensen bieden.

Doneer vandaag nog

Welke hulp biedt UNHCR?

Opvang en bescherming van vluchtelingen in Griekenland en de Balkan

In Griekenland en op de Balkan versterken we de uitwisseling van informatie en zetten we, in samenwerking met lokale overheden, registratiecentra op. Ook worden personen die specifieke hulp nodig hebben geïdentificeerd. Daarnaast wordt er informatie verstrekt aan mensen op de vlucht.

Hulp aan kinderen

We identificeren kinderen die zonder ouders of verzorgers reizen en zorgen dat zij een kindvriendelijke behandeling krijgen. We stimuleren overheden om alternatieve opvang en extra zorg voor kinderen te bieden.

Ondersteuning van lokale overheden in Griekenland

We helpen overheden bij de versterking van opvang- en registratiecapaciteit. Op verzoek van de Griekse overheid ondersteunt UNHCR de overheid bij de opvang van asielzoekers. We assisteren ook bij het creëren van noodopvang en zorgen voor water en sanitaire voorzieningen.

Optreden op Europees niveau

UNHCR pleit bij de Europese landen en de EU voor een gezamenlijke aanpak, gebaseerd op verantwoordelijkheid en solidariteit en in overeenstemming met hun internationale verplichtingen. Al onze aanbevelingen kan je lezen in het (Engelstalig) rapport “Better Protecting Refugees in the EU and Globally”.

Met jouw steun kunnen we samen dringende hulp aan miljoenen mensen bieden.

Doneer vandaag nog