Wat doet UNHCR in België?

De voornaamste activiteiten zijn:

  • Advies geven aan asielinstanties en aan organisaties die vluchtelingen helpen (juristen, maatschapelijke assistenten, ngo’s,…) over vluchtelingenrecht en de wetgeving rond asiel en staatloosheid, om er voor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met internationale rechtsnormen.
  • Verzekeren dat het beginsel van non-refoulement gerespecteerd wordt, zodat geen enkele vluchteling wordt teruggestuurd naar een land waar hij of zij het risico loopt te worden vervolgd.
  • Vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen informeren over hun rechten en plichten.
  • Bijstand verlenen aan in België hervestigde vluchtelingen en aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen, in het kader van hun procedure tot gezinsbereniging met naaste familieleden.
  • Het publieke bewustzijn verhogen over vluchtelingen en aandacht vragen voor hun levesomstandigheden.
  • Opleidingen geven over vluchtelingen en staatlozen.
  • Proactief samenwerken met bedrijven, organisaties en mensen die bereid zijn bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden.