Høringssvar fra UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation

UNHCR’s kommentarer til regeringens lovforslag om nedsættelse af integrationsydelsen og omlægning af dansk tillæg.

UNHCR’s kommentarer til regeringens lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansk tillæg).

Endnu engang nedsættes integrationsydelsen – denne gang med tre procent. Samtidig begrænses den bonus, man kan få, når man har bestået en danskprøve på højere niveau end krævet. Lovændringen kommer i forlængelse af ændringen af børneydelsen, vedtaget den 30. november 2017, som nu kræver mindst seks års ophold ud af ti, førend man kan opnå adgang til fuld børneydelse.

UNHCR’s høringssvar er tilgængeligt her (engelsk).