Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Partner

Vårt uppdrag är att skydda miljontals människor runt om i världen, och vår organisation måste arbeta med många olika donatorer och partners för att kunna fullfölja vår roll på ett bra sätt.

Vi ingår i många olika partnerskap som sträcker sig från regeringar till icke-statliga organisationer, den privata sektorn, civilsamhället och flyktingarnas egna nätverk och samfund.

Vi samlar in medel via regeringar, stiftelser och privata donatorer så att flyktingar kan få omedelbar hjälp med mat, tak över huvudet och andra nödvändigheter som distribueras via våra medhjälpare. Mer långsiktiga lösningar är även beroende av civilsamhällets engagemang och flyktingarna själva.

Vi är direkt involverade i skyddet av flyktingarna, men vår övergripande uppgift är att ge driftmässigt stöd och koordination av de många privata och offentliga aktörer som arbetar med flyktingunderstöd.

I fält administreras UNHCR:s kärnarbete från en rad regionala kontor, branschkontor, underkontor och fältkontor. Flyktingkommissariens representanter leder arbetet i de länder där FN-organet arbetar, men det finns även ett antal regionala representanter.

 

Relaterat

Sveriges kärnstöd till UNHCR räddar flyktingar världen över

Sverige är en av de främsta bidragsgivare till FN:s flyktingorgan UNHCR, och den största bidragsgivaren av icke-öronmärkt stöd som UNHCR kan använda där behoven är som störst. Sverige ger sitt icke-öronmärkta bidrag I form av ett kärnstöd I början av varje år och under 2016 har Sverige ökat sitt kärnstöd till rekordhöga 815 miljoner kronor som både har räddat liv och skapat långsiktiga lösningar för många människor som har tvingats på flykt.

read more

Sverige ökar biståndet till UNHCR

UNHCR fick en betydande donation på 15,2 miljoner kronor från Sveriges regering. Det svenska biståndet till UNHCR hjälper till att förbättra situationen vid större flykting- och förskjutningskriser.

read more