De IKEA LED-campagne voor duurzame verlichting in vluchtelingenkampen zamelt in haar eerste jaar 7,7 miljoen euro in voor UNHCR

Voor elke LEDARE LED-lichtbron die tijdens de actie verkocht is, zal de IKEA Foundation 1 euro schenken aan het vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR).

IKEA-donated Solar lights turn as night falls throughout in Azraq Refugee Camp, Al Azraq, Jordan.
© UNHCR

De LED-campagne voor duurzame verlichting in vluchtelingenkampen liep van 3 februari tot 29 maart 2014 in IKEA woonwarenhuizen wereldwijd. De IKEA-klanten in België kochten in totaal 202.991 LEDARE lampen, daarmee zamelde IKEA België € 202.991 in voor de actie.

Met de ingezamelde 7,7 miljoen euro kan UNHCR duurzame verlichting en energie bieden aan meer dan 350.000 kinderen en gezinnen die in vluchtelingenkampen wonen in Ethiopië, Tsjaad, Bangladesh en Jordanië, in de vorm van straatverlichting en binnenlantaarns op zonne-energie en andere technologieën op basis van hernieuwbare energie, zoals energiezuinige kookvuren. Het ingezamelde geld zal ook gebruikt worden om het basisonderwijs te verbeteren.

Vandaag zijn er wereldwijd bijna 10,5 miljoen vluchtelingen, van wie zowat de helft kinderen. Sommige vluchtelingen hebben geen andere keuze dan te wonen in vluchtelingenkampen, waar het gebrek aan licht ’s avonds en ’s nachts een nefaste invloed kan hebben op de veiligheid. Simpele dingen als naar het toilet gaan, water halen of van elders naar hun onderdak terugkeren, kunnen moeilijk en zelfs gevaarlijk zijn, vooral voor meisjes en vrouwen. De verbeteringen die door de campagne gefinancierd zullen worden, zullen helpen om van elk vluchtelingenkamp een veiliger en geschikter onderkomen te maken voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen. Zo kunnen tot wel 300 vluchtelingen baat hebben bij één straatlamp op zonne-energie die het voor hen veiliger maakt om na zonsondergang buiten te gaan, en één

lantaarn op zonne-energie biedt een gezin van vijf voldoende licht om samen te eten of om bijvoorbeeld huiswerk te maken na zonsondergang.

“Het gebrek aan toegang tot verlichting en energie heeft een aanzienlijke impact op de veiligheid en onderwijskwaliteit voor miljoenen vluchtelingen wereldwijd, vooral voor vrouwen en kinderen. Wij bedanken de klanten en werknemers van IKEA voor de betekenisvolle bijdrage die ze leveren in het brengen van licht en energie naar de meest kwetsbare mensen op aarde”, aldus Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN António Guterres.

De IKEA Foundation werkt sinds 2010 samen met UNHCR voor het verschaffen van onderdak, verzorging en onderwijs aan kinderen en gezinnen in vluchtelingenkampen en de omringende gemeenschappen.

Neem voor meer informatie over deze LED-campagne contact op met:

IKEA

Annelies Nauwelaerts

[email protected]

PR Manager IKEA Belgium

Tel: 02/709.15.19

IKEA Groep

IKEA wil een beter dagelijks leven creëren voor zo veel mogelijk mensen. Ons bedrijfsconcept ondersteunt die visie door een ruim assortiment goed ontworpen, functionele woninginrichtingsproducten aan te bieden tegen zo laag mogelijke prijzen, opdat zo veel mogelijk mensen ze zouden kunnen betalen. Er zijn momenteel 303 woonwarenhuizen van de IKEA Groep, verspreid over 26 landen. IKEA werd opgericht in Zweden in 1943. De IKEA Groep heeft 139.000 medewerkers in dienst en kreeg 690 miljoen bezoekers over de vloer in 2012. Kijk voor meer informatie op www.IKEA.com

IKEA Foundation

De IKEA Foundation streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in ’s werelds armste gemeenschappen te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innovatieve benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. De programma’s die de IKEA Foundation momenteel financiert zullen tegen 2015 ten goede komen aan naar schatting 100 miljoen kinderen. Verneem hier meer over op www.ikeafoundation.org en www.facebook.com/IKEAfoundation