Diversiteitscursus voor Vlaamse leerkrachten

Tegenwoordig zijn er steeds meer vluchtelingenkinderen aanwezig in de Belgische klassen. Het is soms moeilijk voor de leerlingen om contact te leggen met hun nieuwe klasgenootjes. Wie zijn ze? Waarom zijn ze hun land ontvlucht? Wat hebben ze allemaal meegemaakt?

Leerkrachten kregen de kans om in een vluchtelingenkamp binnen te wandelen dankzij Virtual Reality-brillen.
© Bernard Verschueren

Op dinsdag 16 oktober organiseerde 11.11.11 een studiedag rond het thema “Migratie in het onderwijs.” Meer dan 120 leerkrachten, opvoeders en animatoren namen enthousiast deel aan deze bijscholing. Het is vaak moeilijk om de complexiteit van een vluchtelingensituatie te vatten en om het uit te leggen aan leerlingen. Hoe kaart je de onderwerpen rond migratie en het onthaal van vluchtelingen aan? Hoe pak je racisme, discriminatie en vooroordelen aan? Dit zijn slechts enkele vragen die behandeld werden tijdens de workshops. Verschillende onderwijsmethoden werden aangereikt om jongeren beter te begeleiden en om hen respect voor de ander en het samenleven in de multiculturele Belgische samenleving van vandaag bij te brengen.

Bovendien heeft UNHCR (het VN-vluchtelingenagentschap) een verzameling pedagogisch materiaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Het lesmateriaal focust op het gebruik van de juiste terminologie, de leefwereld van vluchtelingen wereldwijd, het onthaal van vluchtelingen en de stress en trauma’s opgelopen door kinderen die hun land onvluchten. U kan het materiaal hier terugvinden.

“Het is een goede manier om je eens in de positie van iemand anders te verplaatsen. Zulke video’s zouden zeker en vast het medeleven van onze leerlingen kunnen verhogen.”

Tijdens de studiedag kwamen de leerkrachten met veel plezier langs de UNHCR-stand om lesmateriaal te verzamelen. Bovendien stond er een twintigtal onder hen een ongeziene ervaring te wachten. Zij mochten samen met Sidra, een Syrische vluchtelinge van 12 jaar oud, een bezoek brengen aan het vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië. “Clouds over Sidra” is een filmpje van acht minuten in Virtual Reality (VR). Met behulp van VR-brillen die een beeld van 360° mogelijk maken, voelden de leerkrachten zich werkelijk op bezoek bij Sidra en haar familie in Jordanië. “Het was heel indrukwekkend. We hadden het gevoel echt bij Sidra te zijn”, zegt Auke, leerkracht in opleiding. “Het is een goede manier om je eens in de positie van iemand anders te verplaatsen. Zulke video’s zouden zeker en vast het medeleven van onze leerlingen kunnen verhogen.” beaamt Ine, docent voor leerkrachten.