Integratie: vluchtelingen aan het woord

Van 30 april tot 13 mei geeft de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR), via een campagne die op het openbaar vervoer te zien zal zijn, vluchtelingen een gezicht op bussen, trams en bushokjes in heel België.

Integratie: vluchtelingen aan het woord” zet bijdrage van vluchtelingen aan de Belgische samenleving in de schijnwerpers

Brussel – Van 30 april tot 13 mei geeft de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR), via een campagne die op het openbaar vervoer te zien zal zijn, vluchtelingen een gezicht op bussen, trams en bushokjes in heel België. De campagne geeft hen ook een stem op sociale media. Daar vertellen ze hun verhaal over de conflicten, het verlies, en de wilskracht en de gedrevenheid om hun leven in België weer op te bouwen.

De campagne “Integratie: vluchtelingen aan het woord” geeft een platform aan 15 vluchtelingen met verschillende achtergronden om de aandacht te vestigen op hoe zij met hun ervaring en talenten een bijdrage leveren aan hun gastsamenleving. De verhalen laten op hun beurt zien hoe, door middel van taal- en beroepsopleidingen, deze professionele verwezenlijkingen dankzij initiatieven van de overheid en de privésector, maar ook met hulp van lokale gemeenschappen en burgers in België, mogelijk werden gemaakt.

“Succesvolle integratie houdt in dat de vluchtelingen en de gemeenschappen waarin zij leven en werken elkaar aanvaarden. Onze campagne toont aan waarom het belangrijk is om hen te verwelkomen en hoe ze, wanneer vluchtelingen zich thuis voelen, een echte bijdrage kunnen leveren aan de Belgische samenleving,” aldus Gonzalo Vargas Llosa, Regional Representative voor UNHCR in Brussel.

Michael, een vluchteling uit Eritrea, technicus radiologie van opleiding en momenteel tolk in België, stelt: “Er wordt soms gedacht dat we ongeschoold zijn, terwijl net velen van ons over kwalificaties beschikken”. Het doel van deze campagne is om deze perceptie te veranderen. Het nodigt het grote publiek uit om hun verhalen te lezen en te ontdekken dat de algemene term “vluchteling” complexe en uiteenlopende realiteiten omvat. Hun verhalen tonen aan dat ze elk verschillende levenstrajecten met eigen unieke kenmerken doorlopen hebben.

Rania, die de oorlog in Syrië ontvlucht is, heeft haar talenten in België kunnen ontwikkelen dankzij haar passie voor onderzoek in de farmaceutische wetenschappen. “Ik had het geluk me te kunnen inschrijven als doctoraatsstudente in de farmaceutische en biomedische wetenschappen. Sinds 2015 heeft de Universiteit van Mons een programma ter ondersteuning van de integratie van studerende vluchtelingen op poten gezet. Het programma probeert de vaardigheden die vluchtelingen in hun land van herkomst hebben verworven te bevorderen. We willen dan ook onze bijdrage leveren aan de Belgische samenleving die ons heeft verwelkomd.”

De campagne zal van 30 april tot 13 mei in heel België plaatsvinden in twee vormen:

Enerzijds zullen er posters met zes portretten te zien zijn op het openbaar vervoer in Brussel, Antwerpen, Brugge Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen, en in bushokjes in Bergen, Charleroi, Doornik, Luik, Namen, Waterloo en Waver.

Anderzijds zal de campagne aangevuld worden met een reeks van vijftien getuigenissen van vluchtelingen op www.unhcr.org/be/nl/vluchtelingen-aan-het-woord die op hun beurt verspreid zullen worden via sociale media:

Voor meer informatie omtrent de camapgne contacteer: