UNHCR vraagt 210 miljoen dollar om sterfgevallen en misbruiken op de centrale en westelijke Middellandse zeeroutes aan te pakken.

Vincent Cochetel, UNHCR’s speciale gezant van de centrale Middellandse Zee, tijdens de persconferentie over de vraag van de UNHCR om sterfgevallen en misbruiken op de centrale en westelijke Middellandse zeeroutes aan te pakken op 26 juni 2019. ©UNHCR/Karen Van Peteghem

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, vraagt 210 miljoen dollar om duizenden mensen op de vlucht die elk jaar door Noord- Afrika en Afrika bezuiden de Sahara reizen, te helpen en te beschermen. Velen onder hen vallen ten prooi aan mensenhandelaars of -smokkelaars en worden zo uiteindelijk slachtoffer van ernstige mensenrechtenschendingen.

De oproep van de UNHCR is gericht op een uitgebreid ondersteuningsprogramma dat in eerste instantie wil voorkomen dat mensen in de handen van mensensmokkelaars en –handelaars vallen. Daarnaast legt het programma de nadruk op het bieden van alternatieven, in het land van eerste opvang, voor gevaarlijke reizen, en zorgt het voor bijkomende humanitaire hulp en steun aan overlevenden van mensenrechtenschendingen en misbruik.

Tegelijkertijd dringt UNHCR er bij de staten op aan om een gevaarlijke leemte in de reddingscapaciteit in de Middellandse Zee op te vullen, meer actie te ondernemen om mensensmokkel en de smokkelnetwerken te ontmantelen en de verantwoordelijken via alle beschikbare wettelijke mechanismen ter verantwoording te brengen. Er moeten nieuwe inspanningen worden geleverd om de uitbreiding van legale en veilige toegangswegen te ontwikkelen om oplossingen te vinden voor vluchtelingen, onder meer door een doeltreffende toegang tot de procedures voor gezinshereniging.

“Met meer dan 15 conflicten op het Afrikaanse continent zullen duizenden mensen zich blijven verplaatsen met vaak onrealistische en verkeerd geïnformeerde verwachtingen”, aldus Vincent Cochetel, speciaal gezant van UNHCR voor het centrale Middellandse Zeegebied. “Ze worden geconfronteerd met groot gevaar, en zelfs de dood, in de handen van mensensmokkelaars en -handelaars. We moeten meer doen om te voorkomen dat er steeds meer mensen ten prooi vallen aan zij die de kwetsbaarheid en wanhoop van deze mensen willen uitbuiten”.

Naar schatting zijn er in 2019 minstens 507 mensen gestorven of vermist geraakt in het centrale en westelijke deel van de Middellandse Zee. Het aantal mensen dat sterft op smokkelroutes nog voordat ze de zee bereiken, is onbekend, maar ligt wellicht nog hoger.

Diegenen die de gevaarlijke reizen vanuit Afrika bezuiden de Sahara richting Noord-Afrika overleven, worden geconfronteerd met wijdverbreide mensenrechtenschendingen, zoals martelingen, mishandelingen, afpersing en gedwongen slavernij. In het geval van vrouwen en minderjarige meisjes, is er een groter risico op verkrachting en seksueel geweld. In de handen van mensensmokkelaars en –handelaars kan het lijden voor sommigen jaren duren.

Ondanks de inspanningen van UNHCR en andere humanitaire organisaties, blijven de risico’s en misbruiken langs de vluchtroutes toenemen. Steeds meer mensen die de weg hebben afgelegd, blijken te lijden aan een extreem slechte gezondheid en psychologische trauma’s. Dit heeft tot gevolg dat velen die de route hebben afgelegd, en die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, andere vormen van humanitaire bescherming en zorg zullen nodig hebben.

Volledig overzicht

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: