Klacht indienen

Het Bureau van de Inspecteur-Generaal (IGO), gevestigd in de UNHCR-hoofdzetel in Genève, heeft drie statutaire bevoegdheden:

  1. De kwaliteit van de handelingen van UNHCR evalueren, waaronder ook de maatregelen die worden genomen om wanbeleid tegen te gaan.
  2. Klachten van wangedrag tegen om het even wie die werkzaam is voor het vluchtelingenbureau, niet-permanent personeel incluis, herzien indien nodig.
  3. De behandeling overwegen van andere incidenten die de reputatie van het agentschap kunnen schaden.

Indien u contact wenst op te nemen met IGO omtrent een klacht, dan kan u dat doen via deze link.