Intern ontheemden vormen de grootste groep binnen het totale aantal mensen dat gedwongen op de vlucht is. Hoewel ze meestal om dezelfde redenen op de vlucht slaan als vluchtelingen (gewapend conflict, geweld, schending van de mensenrechten), blijven intern ontheemden wettelijk onder de bescherming staan van de overheid in hun land, ook al is diezelfde overheid soms medeverantwoordelijk voor het feit dat die mensen hun woonplaats verlaten.

Omdat ze bijgevolg niet beschermd zijn door het internationale recht, zijn ze extra kwetsbaar. UNHCR zorgt ervoor dat deze mensen niet aan hun lot worden overgelaten. We hebben een voortrekkersrol wat betreft de bescherming van intern ontheemden, het verschaffen van een noodonderkomen en het beheren en coördineren van de kampen waar intern ontheemden worden opgevangen.

Eind 2019 waren wereldwijd 45,7 miljoen mensen op de vlucht in eigen land. Het merendeel van de intern ontheemden zijn woonachtig in Syrië, Colombia en de Democratische Republiek Congo.