Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse mensen kunnen geconfronteerd worden met discriminatie, vervolging en geweld. In meer dan 70 landen zijn relaties met een partner van hetzelfde geslacht bij wet verboden – en in zo’n landen vijf kan het met de dood bestraft worden. Veel LGBTQI+ individuen hebben geen keuze en zien zich genoodzaakt te vluchten. Maar zelfs in asiellanden kunnen zij te maken hebben met stigmatisering en misbruik.

De laatste decennia is het aantal LGBTQI+ vluchtelingen en asielzoekers gestegen. De meesten van hen worden gezien als leden van “een bepaalde sociale groep”, zoals gedefinieerd in het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen uit 1951.

Meer informatie: