Vzdelávanie o utečencov

Poznámka o začlenení utečencov, žiadateľov o azyl
a migrantov do plánovania výučby.