UNHCR bezorgd over wetsvoorstel om recht op gezinshereniging voor vluchtelingen te beperken

Brussel, 26/11/2019 – De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) is bezorgd over het wetsvoorstel om het recht op gezinshereniging van begunstigden van internationale bescherming te beperken.

Uit angst dat hij verplicht zou worden dienst te nemen in het leger, verliet Numeir Syrië voor Duitsland. Daar liet hij zijn familie achter, want hij was slechts 15. UNHCR hielp hem met het gezinshereniging proces. Na 3 jaar konden zijn vader, moeder en drie broers en zussen hem vervoegen.©UNHCR/Chris Melzer

Het wetsvoorstel, dat vandaag in het parlement besproken wordt, beoogt een verkorting van de termijn voor het indienen van een aanvraag tot gezinshereniging, die momenteel op één jaar is vastgesteld, naar een termijn van drie maanden. Bovendien zal een vluchteling die een verzoek indient na het verstrijken van de vooropgestelde termijn van drie maanden moeten voldoen aan strengere materiële voorwaarden die moeilijker te vervullen zullen zijn.

Tijdens hun vlucht verliezen vluchtelingen vaak het contact met hun familieleden alsook informatie over de plaats waar ze zich bevinden. Hen opsporen vergt vaak veel tijd en middelen. De kosten voor de procedure voor gezinshereniging liggen hoog (kosten van de visumanvraag, medische attesten, vertaling en legalisatie van officiële documenten, reiskosten, enz.). De te ondernemen stappen voor het verkrijgen van de nodige reisdocumenten en toegang tot ambassades en consulaten zijn vaak tijdrovend en ingewikkeld. Hierdoor vormt de huidige vooropgestelde termijn van één jaar voor het indienen van de aanvraag tot gezinshereniging voor veel vluchtelingen al een grote uitdaging. (Zie Nota UNHCR-Myria juni 2018)

Door de verkorting van de termijn zal een groot aantal vluchtelingen langer van hun familieleden gescheiden blijven of zullen ze de kans niet hebben om hun familieleden, die zich vaak zelf in gevaarlijke situaties bevinden, naar België over te brengen. De risico’s van zo’n langdurige scheiding kunnen er op hun beurt toe leiden dat familieleden hun toevlucht nemen tot irreguliere migratieroutes, waardoor zij worden blootgesteld aan risico’s van mensensmokkel of zelfs mensenhandel.

“Het verminderen van de talrijke wettelijke en administratieve obstakels waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd, kan irreguliere verplaatsingen naar en binnen Europa voorkomen. Bovendien is de hereniging met familieleden een van de belangrijkste elementen die bijdragen tot de succesvolle integratie van vluchtelingen in hun gastgemeenschap”, aldus Gonzalo Vargas Llosa, Regionaal Vertegenwoordiger van UNHCR in Brussel. Veel studies hebben immers de positieve impact van gezinshereniging op het welzijn van vluchtelingen en op hun integratie aangetoond.

Om de snelle en doeltreffende integratie van vluchtelingen in België te bevorderen, verzoekt UNHCR België dan ook om geen kortere termijnen op te leggen aan vluchtelingen die een aanvraag tot gezinshereniging wensen in te dienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frederik Bordon: 02/627 59 32 of 0476 420 134

Lees hier ons advies omtrent het wetsvoorstel betreffende gezinshereniging in België :

UNHCR Advies inzake wetsvoorstel gezinshereniging