Choisissez une langue pour cette section :

Choisissez une langue pour notre site mondial :

Sélectionnez le site d'un pays :
 
Boottragedie op Middellandse Zee ergste van het jaar

Boottragedie op Middellandse Zee ergste van het jaar

De bootramp van 25 juli voor de kust van Libië, waarbij zo’n 150 mensen omkwamen, benadrukt nog eens de urgentie om reddingsacties op zee te hervatten. Daarnaast roepen we Europese en andere regeringen op het lijden te verlichten van de duizenden vluchtelingen en migranten die midden in het conflict in Libië vastzitten.

Gezamenlijke verklaring: VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en de directeur-generaal van de IOM staan open voor overleg in het zoeken naar een consensus over broodnodige maatregelen inzake Libië en het Middellandse-Zeegebied.

Gezamenlijke verklaring: VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en de directeur-generaal van de IOM staan open voor overleg in het zoeken naar een consensus over broodnodige maatregelen inzake Libië en het Middellandse-Zeegebied.

De besprekingen met de Europese landen van 22 juli waren broodnodig. Een aanpak van de situatie in de Middellandse Zee en het voorkomen van het verlies van mensenlevens in Libië is meer dan welkom. Het geweld in Tripoli van de afgelopen weken heeft de situatie wanhopiger dan ooit gemaakt en actie ondernemen is cruciaal.