Vluchtelingen die tot minderheidsgroepen of inheemse volkeren behoren, hebben vaak af te rekenen met zowel de directe oorzaken van hun ontheemding alsook een verleden van discriminatie. Sommigen zijn ook generaties lang staatloos. Sommige leden van deze groepen hebben dan weer te maken met bijkomende vooroordelen, zoals voor vrouwen, kinderen, mensen met beperkingen, oudere mensen en LGBTQI+ individuen.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, streeft om te garanderen dat de rechten van alle vluchtelingen zonder discriminatie gerespecteerd worden, inclusief de rechten van leden van minderheden. Om dit doel te bereiken, werken wij samen met nationale overheden en lokale, regionale en internationale actoren. We werken ook zo veel mogelijk samen met minderheden om hun inspanningen te ondersteunen om hun cultureel erfgoed en identiteit te vrijwaren, en te garanderen dat ze toegang hebben tot informatie en dienstverlening, alsook kansen om deel te zijn van beslissingen die hun levens beïnvloeden.

Een minderheid is een nationale, etnische, religieuze of linguïstische groep die kleiner is dan de rest van de bevolking en wiens leden een bepaalde identiteit delen. Minderheden zijn doorgaans niet-dominant in vergelijking met meerderheden op het economische en politieke toneel in hun land.

Inheemse volkeren kennen doorgaans een historische band met de gemeenschappen die in het land leefden voor het plaatsvinden van invasies of kolonisatie. Inheemse volkeren hebben vaak specifieke rechten, zoals het recht om gewoonterecht toe te passen en om hun traditionele kennis, intellectueel eigendom en cultureel erfgoed te beschermen.

In vele delen van de wereld zijn deze groepen het slachtoffer van geweld en ernstige mensenrechtenschendingen, zoals etnische of religieuze vervolging, en – in extreme gevallen – genocide. Ze hebben vaak geen keuze behalve te vluchten.

Het is mogelijk dat mensen die oorspronkelijk in eigen land deel waren van een meerderheid in een minderheidspositie terecht komen eens ze zijn moeten vluchten. Zulke groepen waren voorheen niet het slachtoffer van discriminatie, maar eens op de vlucht lopen ze eveneens risico op uitsluiting en marginalisatie.

Meer informatie: