Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na Slovensku a Slovenský olympijský a športový výbor podpísali partnerstvo na podporu utečencov prostredníctvom športu

Bratislava, Slovensko – Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) na Slovensku a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) dnes podpísali Memorandum o porozumení s cieľom posilniť spoluprácu s olympijským hnutím a športovými zväzmi na Slovensku.

Riaditeľka kancelárie UNHCR na Slovensku Danijela Popovic-Efendic podpísala memorandum o porozumení v sídle Slovenského olympijského a športového výboru. Za Slovenský olympijský a športový výbor memorandum podpísal prezident Anton Siekel.

Cieľom partnerstva je rozšíriť športové aktivity a posilniť spoluprácu so športovými združeniami a športovcami v prospech utečencov a iných násilne vysídlených ľudí, tým, že ich zapoja do športových aktivít na všetkých úrovniach. Šport a súťaženie môžu u utečencov prispieť k fyzickej a duševnej pohode. Zároveň u nich podporia pocit spolupatričnosti, vďaka čomu sa cítia súčasťou hostiteľských komunít.

UNHCR a Medzinárodný olympijský výbor sú na globálnej úrovni dlhoročnými partnermi. Toto spojenie posilnili vytvorením Olympijskej nadácie pre utečencov (ORF), ktorej predsedajú predseda Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a vysoký komisár OSN pre utečencov.

Partnerstvo medzi UNHCR a SOŠV bude založené na rovnakých princípoch ako spolupráca uvedených nadnárodných organizácií a bude propagovať šport a rolu, ktorú môžu zohrávať športové organizácie v prístupe k utečencom. Dnešný podpis predstavuje prvé memorandum o porozumení medzi UNHCR a národným olympijským výborom v Európe.

Kontakty:

Slovenský olympijský a športový výbor, Petra Gantnerova, Head of International Relations, [email protected]

UNHCR, Stylianos Kostas, Inter-agency Coordination Office, [email protected]

 

Page 2 of 7